Aktualności

Międzynarodowe papieskie dzieło Pomoc Kościołowi w potrzebie niesie pomoc do najbardziej potrzebujących

Międzynarodowe papieskie dzieło Pomoc Kościołowi w potrzebie niesie pomoc do najbardziej potrzebujących
23 czerwca 2020 r.

Międzynarodowe papieskie dzieło Pomoc Kościołowi w potrzebie niesie pomoc do najbardziej potrzebujących

Międzynarodowe papieskie dzieło Pomoc Kościołowi w Potrzebie przeznaczyło 111,2 mln euro na projekty i działania mające na celu przeciwdziałanie i pomoc prześladowanym chrześcijanom. Tak wygląda stan na 2019 rok. Kwota ta została przeznaczona na realizację 5200 projektów pomocy w aż 139 krajach.
Prawie jedną trzecią całej pomocy finansowej skierowano do Afryki, jedna czwarta na Bliski Wschód. Kolejnym regionem, który otrzymał pomoc jest Europa Wschodnia.

Więcej informacji na:

https://ekai.pl/pomoc-kosciolowi-w-potrzebie-111-mln-euro-na-projekty-pomocy/