Aktualności

Międzynarodowy Dzień Ludzkiego Braterstwa

Międzynarodowy Dzień Ludzkiego Braterstwa
Daan Stevens on Unsplash
23 grudnia 2020 r.

Międzynarodowy Dzień Ludzkiego Braterstwa

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ogłosiło, że 4 lutego obchodzony będzie jako Międzynarodowy Dzień Ludzkiego Braterstwa. Data ta jest rocznicą podpisania w Abu Zabi w 2019 r. „Dokumentu o ludzkim braterstwie dla pokoju światowego i współistnienia” przez papieża Franciszka i wielkiego imama sunnickiego uniwersytetu Al-Azhar w Kairze Ahmada al-Tayeba.

Z propozycją ogłoszenia Dnia zwrócili się w sierpniu br. do ONZ w imieniu papieża i wielkiego imama przedstawiciele Wysokiego Komitetu na rzecz Ludzkiego Braterstwa, który czuwa nad osiąganiem celów zawartych w dokumencie z Abu Zabi. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres okazał otwartość wobec inicjatywy i wyznaczył do współpracy w Wysokim Komitetem Adamę Dienga, swego specjalnego doradcę ds. mowy nienawiści i zapobiegania ludobójstwu.

Źródło: https://ekai.pl