Aktualności

Mobilizacja obrońców życia

Mobilizacja obrońców życia
Eric Froehling on Unsplash
9 stycznia 2024 r.

Mobilizacja obrońców życia

W nowy rok wiele osób, dla których ważna jest ochrona ludzkiego życia, weszło z niepokojem. Otuchy próbuje dodać im Wojciech Zięba z Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, który zachęca w ramach „Projektu life”, by – mimo niesprzyjających uwarunkowań politycznych – angażować się w obronę najsłabszych.

Jedną z pierwszych regulacji przegłosowanych po wyborach w polskim parlamencie była ustawa, która dopuszcza finansowanie procedury in vitro ze środków publicznych. Podpis pod nią złożył prezydent, choć wcześniej pojawił się m.in. na „Marszu dla Życia i Rodziny”. Dodatkowo koalicja, która doszła w do władzy, deklaruje dalsze kroki legislacyjne, jakie wprost są realizacją programu antywartości. Składają się na niego zabijanie dzieci poczętych przed 12. tygodniem życia i legalizacja związków osób tej samej płci.

– Oczywiste jest, że te działania i deklaracje budzą obawy. Musimy jednak pamiętać, że to nie ludzie, ale Pan Bóg rządzi światem. Jeżeli zmobilizujemy się i będziemy bronić swoich wartości i życia nienarodzonych dzieci, wygramy – podkreślił Wojciech Zięba.

Działacz pro-life przypomniał, że najnowsza historia pamięta trudne czasy postkomunistów, którzy opowiadali się za zabijaniem dzieci poczętych z przyczyn społecznych. Właśnie ta czwarta przesłanka aborcyjna została wprowadzona w 1996 r., za rządów Włodzimierza Cimoszewicza i Aleksandra Kwaśniewskiego, ale nie na długo, bo już pół roku później udało się ją zablokować. W 1997 r. przyjęta została obowiązująca obecnie konstytucja. Znalazł się w niej artykuł 38., który gwarantuje każdemu człowiekowi prawo do życia. To właśnie on dwa lata temu był podstawą dla Trybunału Konstytucyjnego do objęcia ochroną nienarodzonych dzieci, u których podejrzewana jest niepełnosprawność. Wojciech Zięba przytoczył słowa listu św. Pawła do Rzymian, w którym Apostoł pisał, że gdzie wzmaga się grzech, tam jeszcze obficiej rozlewa się Boża łaska (Rz 5, 20).

– Słowa te niech będą dla nas otuchą, ale jednocześnie mocnym i głośnym wezwaniem  do działania. Jako obrońcy życia jesteśmy gotowi do działania, ale potrzebujemy Państwa pomocy. Proszę o modlitwę i wspieranie organizacji chroniących życie – apelował Wojciech Zięba.

To właśnie na nich, ale też na nas – ludziach wierzących – spoczywa obowiązek, ale i wielki zaszczyt, by bronić godności każdego ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

TV Trwam News

Źródło: https://www.radiomaryja.pl/informacje/obroncy-zycia-musza-zmobilizowac-sie-i-dzialac-aktywniej-w-obliczu-wladzy-realizujacej-program-antywartosci/