Aktualności

Niemcy: biskupi przeciwko regulacji aborcji poza kodeksem karnym

Niemcy: biskupi przeciwko regulacji aborcji poza kodeksem karnym
Photo by Maria Oswalt on Unsplash
25 listopada 2023 r.

Niemcy: biskupi przeciwko regulacji aborcji poza kodeksem karnym

Niemieccy biskupi są przekonani, że ochrona życia nienarodzonych powinna być nadal chroniona przez prawo karne. Planowana przez niemiecki rząd regulacja poza kodeksem karnym nie gwarantowałaby w wystarczającym stopniu wymaganej konstytucyjnie ochrony życia poczętego, czytamy w ośmiostronicowym oświadczeniu niemieckiego episkopatu przygotowanym pod zaczynające się dziś na ten temat w niemieckim parlamencie obrady.

Biskupi wyjaśniają w nim, że prawo kobiety ciężarnej do samostanowienia jest słusznie podkreślane w aktualnej debacie. Życie nienarodzone może być bowiem chronione tylko razem z kobietą, ale – zaznaczają biskupi – także Federalny Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie wzywał do takiej samej ochrony życia nienarodzonego.

Dalej piszą oni: „Życie prenatalne jest od samego początku życiem indywidualnym, które zgodnie z chrześcijańskim poglądem ma prawo do takiej samej ochrony swojego życia i do takiej samej godności.”

Niemieccy biskupi są zaniepokojeni, że planowana regulacja poza kodeksem karnym porzuci ochronę życia nienarodzonego.

W ekspertyzie dla komisji parlamentarnej zwracają uwagę, iż nie jest prawdą, jakoby obecna sytuacja prawna kryminalizowała lub stygmatyzowała kobiety, które zaszły w ciążę i rozważają aborcję, albo też lekarzy, którzy ją wykonują.

Wg nich nie jest także oczywiste, że sytuacja prawna i faktyczna ciężarnych kobiet ulegnie poprawie w wyniku usunięcia odpowiedniego paragrafu z kodeksu karnego. Poprawa sytuacji kobiet w niechcianej ciąży wymagałoby raczej „innych wysiłków ze strony społeczeństwa i państwa opiekuńczego”.

Ponadto biskupi wzywają do uwzględnienia w debacie, w jaki sposób mogą być lepiej chronione nienarodzone dzieci, u których zdiagnozowano niepełnosprawność.

Oświadczenie skierowane jest do rozpoczynającej dziś pracę parlamentarnej komisji ekspertów powołanej przez niemiecki rząd. Ma ona wyjaśnić, czy – a jeśli tak, to pod jakimi warunkami – możliwa jest regulacja aborcji poza kodeksem karnym. Niedawno Kościół Ewangelicki w Niemczech (EKD) oświadczył, że pod pewnymi warunkami może sobie wyobrazić regulację poza prawem karnym.

Obecnie wg niemieckiego kodeksu karnego aborcja jest nielegalna. Pozostaje ona jednak niekaralna, jeśli zostanie przeprowadzona w ciągu pierwszych dwunastu tygodni ciąży. Ponadto kobieta musi wcześniej otrzymać poradę; między poradą a aborcją muszą upłynąć co najmniej trzy dni. Aborcja jest legalna po gwałcie oraz w przypadkach zagrożenia życia, zdrowia fizycznego lub psychicznego kobiety ciężarnej.

Wszystkie partie rządzące (SPD-Zieloni-FDP) w swoich programach wyborczych zapowiedziały liberalizację niemieckiej ustawy aborcyjnej.

Źródło: https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2023-11/niemcy-biskupi-przeciwko-pozasadowej-regulacji-aborcji.html