Aktualności

Niemcy: spadek liczby chrześcijan

Niemcy: spadek liczby chrześcijan
Photo by Andrew Seaman on Unsplash
16 listopada 2023 r.

Niemcy: spadek liczby chrześcijan

Spadek liczby członków Kościołów w Niemczech trwa i może jeszcze przyspieszyć. Według nowego badania, przewidywane zmniejszenie się liczby wiernych o połowę, do 2060, może nastąpić już około 2040 roku, poinformowała niemiecka agencja katolicka KNA. Z przedstawionego 14 listopada w Ulm badania członkostwa w Kościołach (KMU) wynika, że dynamika ta „może nastąpić jeszcze szybciej w Kościele katolickim”.

Na podstawie badania przeprowadzonego w 2019 przez Uniwersytet we Fryburgu oceniono, że do 2060, dwa główne Kościoły w Niemczech będą miały tylko około 22,7 mln członków, czyli prawie o połowę mniej niż w 2017 r. (44,8 mln).

W nowym badaniu, w którym po raz pierwszy wziął udział także Kościół katolicki, 43 proc. katolików i 37 proc. protestantów, „pozostających członkami” swych Kościołów, zostało sklasyfikowanych jako „skłonnych do odejścia”. Trzy czwarte katolików i dwie trzecie protestantów stwierdziło, że nie wyklucza wystąpienia z Kościoła.

Ogólnie rzecz biorąc, wyniki KMU potwierdzają, że zaangażowanie religijne ludzi i zaufanie do Kościołów nadal maleje. Dla prawie 8 na 10 spośród 5282 respondentów religia nie ma znaczenia (38%) lub ma znaczenie niewielkie (40%). Nawet wśród członków Kościoła tylko 4% (katolicy) i 6% (protestanci) postrzegają siebie jako wierzących i bliskich Kościołowi. Niemniej jednak 36 (33) proc. stwierdziło: „Czuję się związany(-a) z Kościołem, mimo iż w wielu sprawach zachowuję do niego krytycyzm”.

Kościół katolicki darzy zaufaniem nadal 9 proc. ogółu respondentów, a Kościół ewangelicki 24 proc.; Kościołowi katolickiemu ufa tylko niewiele więcej osób niż islamowi.

Jednocześnie badanie pokazuje, że ludzie nie są obojętni wobec Kościołów, ale chcieliby w nich reform. Między innymi 96 proc. katolików i 80 proc. protestantów stwierdziło, że jeśli ich Kościół chce mieć przyszłość, musi się zasadniczo zmienić.

Zwraca również uwagę fakt, że wśród osób religijnych i związanych z Kościołem, zaangażowanie społeczne jest znacznie wyższe niż w pozostałej części społeczeństwa. Na przykład o swoim zaangażowaniu w wolontariat w ciągu ostatniego roku informowało 49 proc. katolików i 46 proc. ewangelików, ale tylko 33 proc. osób bezwyznaniowych.

Ogólnie Kościoły przeżywają poważny kryzys, skomentowała KNA wyniki badań. W 2022 r. po raz pierwszy mniej niż połowa obywateli Niemiec deklarowała członkostwo w którymś z Kościołów. Liczba wystąpień osiągnęła nowy rekordowy poziom – również z powodu przestępstw seksualnych i innych skandali.

Źródło: https://www.ekai.pl/coraz-mniej-chrzescijan-w-niemczech-odplyw-wiernych-moze-nastepowac-jeszcze-szybciej/