Aktualności

Nikaragua: nasilenie prześladowań wobec chrześcijan i działaczy opozycyjnych

Nikaragua: nasilenie prześladowań wobec chrześcijan i działaczy opozycyjnych
Alicia Quan on Unsplash
28 marca 2024 r.

Nikaragua: nasilenie prześladowań wobec chrześcijan i działaczy opozycyjnych

(Open Doors, Polska) – W nikaraguańskim więzieniu niedaleko stolicy kraju Managui kilka więźniarek zostało ukaranych za to, że modliły się na głos, o czym poinformowała organizacja pomocowa Christian Solidarity Worldwide (CSW). Incydent ten ilustruje coraz trudniejszą sytuację chrześcijan w kraju Ameryki Środkowej, który w 2023 r. po raz pierwszy znalazł się na liście 50 najsilniej prześladowanych krajów Światowego Indeksu Prześladowań.

Kobiety przebywające w więzieniu „La Esperanza” zostały ukarane po tym, jak modliły się na głos. W ramach kary pozbawiono je cotygodniowego spaceru. Niektóre z nich były bite podczas przesłuchań. Na rękach i nogach miały siniaki. Posiadanie Biblii oraz artykułów piśmiennych jest w więzieniu na ogół zabronione.

Naciski na pastorów i organizacje chrześcijańskie

Odkąd w 2018 r. w kraju wybuchły niepokoje społeczne w związku z państwową reformą emerytalną, Nikaragua coraz bardziej przekształca się w państwo totalitarne. Rząd pod przewodnictwem prezydenta Daniela Ortegi podjął liczne środki w celu stłumienia wszelkich form opozycji. W ramach represji reżim aresztuje i prześladuje przywódców kościelnych oraz zamyka kościoły i organizacje społeczeństwa obywatelskiego. Na przykład w styczniu dziewięciu pastorów zostało aresztowanych pod zarzutem prania brudnych pieniędzy; w tym samym czasie, jak donosi prasa, szesnaście organizacji pozarządowych, w tym dziesięć organizacji chrześcijańskich, zostało pozbawionych statusu prawnego, a ich majątek został skonfiskowany przez rząd.

Zakres represji jest wyszczególniony w raporcie ONZ opublikowanym 28 lutego: „Co najmniej 342 organizacje powiązane z kościołami protestanckimi, Kościołem katolickim i innymi wyznaniami chrześcijańskimi [zostały] rozwiązane, a ich własność i obiekty skonfiskowane”.

Utrudnianie pracy kościołów

Lokalny współpracownik Open Doors, którego nazwisko nie możemy ujawnić ze względów bezpieczeństwa, donosi o różnych reakcjach lokalnych duchownych na rosnącą presję ze strony rządu. Niektórzy ulegli presji i strachowi, podczas gdy inni postanowili kontynuować swoją działalność. Przykład znanego biskupa Rolando José Álvareza Lagosa pokazuje, jak ryzykowna może być ta druga postawa. Na początku 2023 r. został on skazany na 26 lat więzienia po tym, jak odmówił opuszczenia Nikaragui. Po kilku miesiącach więzienia został wydalony z kraju w styczniu 2024 roku.

„Rząd stosuje różne strategie nękania organizacji”, wyjaśnia współpracownik OD. „Na przykład żąda comiesięcznych aktualizacji dokumentów prawnych lub większej liczby dokumentów niż jest to faktycznie wymagane; utrudnia to pracę kościołów, przez co niektórzy pastorzy rezygnują z utrzymania statusu prawnego swojego kościoła”. W rezultacie kilka kościołów przeniosło swoje spotkania do domów prywatnych.

Według danych ONZ w latach 2018-2023 z Nikaragui uciekło milion osób – jedna ósma populacji. Kościół odczuwa utratę swoich członków i martwi się o przyszłość. W listopadzie i grudniu ubiegłego roku Open Doors zapewniło około 300 przywódcom kościelnym pilnie potrzebne wsparcie, w tym paczki żywnościowe, porady prawne i wsparcie duchowe.

W Światowym Indeksie Prześladowań 2024 Nikaragua zajmuje 30. miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za wiarę.

Źródła: CSW, Fides, OHCHR, Open Doors

Źródło: https://www.opendoors.pl/wiadomosci/najnowsze-informacje/nikaragua-uwiezione-chrzescijanki-ukarane-za-modlitwe