Aktualności

Nowy dokument WHO przeciwko ochronie życia

Nowy dokument WHO przeciwko ochronie życia
https://d1i4t8bqe7zgj6.cloudfront.net/04-18-2020/t_f6293299a6704e508ffc5a48e9775a06_name_20200417_WHO_explainer_00_00_00_00_Still014.jpg
3 sierpnia 2021 r.

Nowy dokument WHO przeciwko ochronie życia

Niedawna publikacja Światowej Organizacji Zdrowia wyraźnie sugeruje, że przygotowywane wytyczne zwiększą presję na kraje, aby usunąć ochronę prawną dla nienarodzonych dzieci i pracowników służby zdrowia, którzy sprzeciwiają się uczestniczeniu w aborcjach.

WHO już od dłuższego czasu pracuje nad usunięciem prawnych i medycznych zabezpieczeń aborcji. W 2017 r. organizacja uruchomiła bazę danych prawnych i politycznych dotyczących aborcji z zamiarem „usunięcia barier, jakie napotykają kobiety w dostępie do bezpiecznych usług aborcyjnych”.

Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała dokument w czasopiśmie BMJ Global Health. Ma on na celu oparcie się na wspomnianej bazie danych w celu ustalenia związków przyczynowych między prawami pro-life, a niekorzystnymi wynikami zdrowotnymi z „niebezpiecznych” aborcji.

Dokument stanowi część procesu aktualizacji wytycznych WHO z 2012 r. dotyczących „bezpiecznej aborcji”. Promuje on m.in. jako „bezpieczne” metody zabijania dzieci w regionach rozwijających się, które byłyby uważane za niedopuszczalne w krajach bardziej rozwiniętych.

Przedstawiono też metodę powiązania prawa i polityki aborcyjnej ze skutecznością w zakresie wyników zdrowotnych, co ma pomóc politykom w „opracowaniu bardziej solidnych wytycznych dotyczących aborcji”.

Jeśli chodzi o dane dotyczące wyników zdrowotnych, WHO często opiera się na pracy proaborcyjnych grup badawczych, takich jak Guttmacher Institute i innych, które wyraźnie popierają liberalizację prawa aborcyjnego.

WHO ma długą i dobrze udokumentowaną historię promowania aborcji, stwierdzając, że „dostęp do bezpiecznej aborcji chroni zdrowie i prawa człowieka kobiet i dziewcząt”.

Aborcja nigdy nie została uznana za prawo człowieka przez żadne światowe porozumienie, ani w żadnym wiążącym światowym traktacie dotyczącym praw człowieka. Nawet na przełomowej Międzynarodowej Konferencji ONZ na temat Ludności i Rozwoju, zgodnym stanowiskiem było, że prawa aborcyjne należą do wyłącznej kompetencji państw, a zasada ta nadal obowiązuje po ćwierćwieczu debaty ONZ.

AM/InfoCatólica.com

Źródło: https://marsz.info/who-przygotowuje-nowy-dokument-bedacy-atakiem-na-prawa-antyaborcyjne-na-calym-swiecie/