Aktualności

Obowiązek nauki o LGBT w angielskich szkołach

Obowiązek nauki o LGBT w angielskich szkołach
15 października 2020 r.

W Wielkiej Brytanii w szkołach wprowadzono obowiązek uczestnictwa w zajęciach z edukacji seksualnej. W szkołach średnich dzieci uczyć się będą o związkach i seksualności osób LGBT, natomiast w szkołach podstawowych będzie obowiązywał przedmiot „Nauka o związkach”. Rodzice nie będą mogli wypisać dzieci z zajęć. Według nowej wersji programu nauczania edukacji seksualnej „wszyscy uczniowie powinni otrzymać instruktaż dotyczący związków LGBT podczas lat nauki szkolnej”.
Ingerencja w wychowanie dzieci sięga coraz dalej. Rodzicom coraz trudniej wychowywać dzieci według ich światopoglądu, zasad moralnych czy wiary. Niej jest łatwo w dzisiejszym świecie ustrzec najmłodszych przed grożącymi im niebezpieczeństwami.

Więcej informacji na: https://www.niedziela.pl/artykul/59685/Szkola-w-Anglii-obowiazek-nauki-o-LGBT