Aktualności

Pakistan: władze zbadają zamieszki przeciwko chrześcijanom z sierpnia 2023 r.

Pakistan: władze zbadają zamieszki przeciwko chrześcijanom z sierpnia 2023 r.
Photo by Scott Rodgerson on Unsplash
29 marca 2024 r.

Pakistan: władze zbadają zamieszki przeciwko chrześcijanom z sierpnia 2023 r.

(Open Doors, Polska) – Sześć miesięcy po zniszczeniu wielu kościołów i domów chrześcijańskich w Jaranwala w Pakistanie, sąd najwyższy odrzucił policyjny raport z dochodzenia w sprawie tego incydentu, donosi portal informacyjny Dawn. Sędziowie uznali pracę organów śledczych za niewystarczającą – jest to obiecujący sygnał dla mniejszości chrześcijańskiej w Pakistanie. Tamtejsi chrześcijanie nadal potrzebują naszych modlitw.

Sąd stwierdza: zamieszki wynikiem spisku

Ataki w sierpniu ubiegłego roku zostały wywołane plotką oskarżającą dwóch chrześcijańskich braci z miasta Jaranwala w północno-wschodnim Pakistanie o bluźnierstwo. Co najmniej 17 kościołów i prawie 100 chrześcijańskich domów zostało spalonych lub uszkodzonych w wyniku zamieszek, a setki chrześcijan zostało zmuszonych do ucieczki. 1 marca sąd w Faisalabad uniewinnił obu chrześcijan i stwierdził, że dwie inne osoby – które najwyraźniej żywiły osobistą wrogość do braci – spiskowały, aby wplątać ich w sprawę o bluźnierstwo.

13 lutego pakistański Sąd Najwyższy, któremu przewodniczył sędzia Qazi Faez Isa, skrytykował raport z dochodzenia w sprawie incydentów, krytykując między innymi brak wielu istotnych informacji. Faez Isa powiedział, że sposób, w jaki przeprowadzono dochodzenie i widoczne ociąganie się organów ścigania w zidentyfikowaniu sprawców, zaszkodziły reputacji policji.

W uzasadnieniu swojej decyzji sąd podkreślił równy status i prawa wszystkich obywateli, co uprawnia ich również do ochrony w zakresie praktykowania ich religii. W tym kontekście sędziowie wskazali również, że „wichrzyciele” wielokrotnie podburzali ludność do atakowania miejsc kultu religijnego niemuzułmanów poprzez ukierunkowane prowokacje. Rząd prowincji Pendżab został poinstruowany, aby przedstawić raport na temat stanu prac nad odbudową zniszczonych budynków, w tym wypłaconych do tej pory odszkodowań.

„Nadzieja na nowo rozpalona w społeczności chrześcijańskiej”

Pastor Paul Masih* z Jaranwala wyraził wdzięczność za oświadczenia Sądu Najwyższego. Instrukcje sędziów dla rządu Pendżabu „na nowo rozpaliły nadzieję w społeczności chrześcijańskiej”. Masih kontynuował: „Byliśmy rozczarowani sposobem, w jaki policja prowadziła dochodzenia, ale teraz czujemy, że rząd Pendżabu poświęci tym sprawom należytą uwagę”.

Wielu chrześcijan w Pakistanie cierpi z powodu niestabilnej sytuacji bezpieczeństwa i wysokiego poziomu przemocy. Są wykorzystywani, uważani za nieczystych i często nie mają możliwości obrony. Policja jest często bardziej zainteresowana uspokojeniem lokalnych władz i utrzymaniem pokoju niż egzekwowaniem prawa i ochroną mniejszości. Sytuacja chrześcijan na rozprawach sądowych jest nieco lepsza, przynajmniej w sądach wyższej instancji. Jednak zanim ich sprawa zostanie ostatecznie rozstrzygnięta w sądzie, chrześcijanie często spędzają więzieniu długie lata.

*Imię zmienione

Źródło: https://www.opendoors.pl/wiadomosci/najnowsze-informacje/pakistan-sad-najwyzszy-daje-nadzieje-chrzescijanom