Aktualności

Papież Franciszek apeluje o pokój na świecie

Papież Franciszek apeluje o pokój na świecie
Fotografia (znadniemna.pl): https://glosznadniemna.pl/57767/pilne-w-tej-chwili-jest-rownany-z-ziemia-cmentarz-zolnierzy-armii-krajowej-w-surkontach/
18 lutego 2024 r.

Papież Franciszek apeluje o pokój na świecie

Po odmówieniu modlitwy „Anioł Pański” i udzieleniu apostolskiego błogosławieństwa Ojciec Święty zaapelował o pokój w Sudanie, Mozambiku, a także w innych krajach Afryki oraz na Ukrainie i w Ziemi Świętej.

Drodzy bracia i siostry, minęło już dziesięć miesięcy od wybuchu konfliktu zbrojnego w Sudanie, który spowodował niezwykle poważną sytuację humanitarną.  Ponownie proszę walczące strony o zaprzestanie tej wojny, która wyrządza wiele szkód ludziom i przyszłości kraju. Módlmy się, aby szybko znaleziono drogi prowadzące do pokoju, żeby budować przyszłość umiłowanego Sudanu.

Przemoc wobec bezbronnej ludności, niszczenie infrastruktury, brak bezpieczeństwa znów szerzą się w prowincji  Cabo Delgado, w Mozambiku, gdzie w minionych dniach podpalono również katolicką misję Matki Bożej Afryki w Mazeze.  Módlmy się, aby pokój powrócił do tego udręczonego regionu.

Nie zapominajmy także o wielu innych konfliktach, które zraszają krwią kontynent afrykański i wiele regionów świata, w Europie, Palestynie, Ukrainie. Pamiętajmy, że wojna jest zawsze porażką, zawsze. Gdziekolwiek toczą się walki, ludność jest wyczerpana, znużona wojną, która zawsze jest bezużyteczna i nierozstrzygalna, przynosząc jedynie śmierć, jedynie zniszczenie. Nigdy nie przyniesie rozwiązania problemu. Módlmy się natomiast niestrudzenie, bo modlitwa jest skuteczna. Prośmy też Pana, o dar umysłów i serc, które konkretnie poświęciły by się pokojowi – zaapelował Franciszek.

Źródło: https://www.ekai.pl/papiez-zaapelowal-o-pokoj-na-swiecie/