Aktualności

Papież Franciszek wzywa do jedności

Papież Franciszek wzywa do jedności
Tim Marshall on Unsplash
13 września 2021 r.

Papież Franciszek wzywa do jedności

Zwracając się do przedstawicieli Rady Ekumenicznej Kościołów Ojciec Święty podkreślił, że modlitwa nawzajem za siebie i współpraca na rzecz świata, to najbardziej konkretna droga ku pełnej jedności. Natomiast pozdrawiając przedstawicieli wspólnot żydowskich zaznaczył, że Bóg „pragnie wyprowadzić nas z jałowych pustyń niechęci i obojętności ku upragnionej ojczyzny jedności”.

Zwracając się do przedstawicieli Rady Ekumenicznej Kościołów Ojciec Święty podkreślił, że modlitwa nawzajem za siebie i współpraca na rzecz świata, to najbardziej konkretna droga ku pełnej jedności. Natomiast pozdrawiając przedstawicieli wspólnot żydowskich zaznaczył, że Bóg „pragnie wyprowadzić nas z jałowych pustyń niechęci i obojętności ku upragnionej ojczyzny jedności”.

Przypominając postać Abrahama, który posłuszny Bogu opuścił swą ojczyznę, papież zachęcił do „pozostawienia za sobą nieporozumień z przeszłości, roszczeń do posiadania racji i zrzucania winy na innych, aby wyruszyć ku Jego obietnicy pokoju”. Zaapelował o wspólne promowanie „edukacji do braterstwa, aby nie zwyciężyły te ataki nienawiści, które chcą to braterstwo zniszczyć. Mam na myśli zagrożenie antysemityzmem, który czai się w Europie i innych miejscach. Jest to jest to lont, który należy przeciąć. A najlepszym sposobem rozbrojenia tej bomby jest pozytywna współpraca, promowanie braterstwa” – powiedział Franciszek.

Cytując słowa wybitnego poety Miklósa Radnótiego, papież zachęcił, aby głosy dzisiejszych chrześcijan i Żydów były echem Słowa Bożego, echem nadziei i pokoju. „Swoim postępowaniem nie zaprzeczajmy nigdy Objawieniu, którego jesteśmy świadkami” – zaapelował Franciszek.

„Tylko jeśli będziemy zakorzenieni w pokoju i jeśli staniemy się zarodkami jedności, będziemy wiarygodni w oczach świata, który patrzy na nas z utęsknieniem, oczekując rozkwitu nadziei” – powiedział Ojciec Święty do przedstawicieli Rady Ekumenicznej Kościołów i niektórych węgierskich wspólnot żydowskich.

Źródło: https://www.niedziela.pl/artykul/71979/Papiez-wezwal-chrzescijan-i-Zydow-do