Aktualności

Papież Franciszek wzywa do modlitwy o pokój

Papież Franciszek wzywa do modlitwy o pokój
Photo by Anna Hecker on Unsplash
1 listopada 2022 r.

Papież Franciszek wzywa do modlitwy o pokój

W pozdrowieniach po modlitwie Anioł Pański, Papież prosił, aby nie zapominać o udręczonej Ukrainie. Wezwał do modlitwy o pokój w tym kraju oraz na całym świecie. Nawiązał także do rozpoczynającej się pojutrze podróży apostolskiej do Bahrajnu.

Będzie to 39. zagraniczna pielgrzymka obecnego pontyfikatu.

„Już w tej chwili pragnę z serca pozdrowić i podziękować królowi, władzom, braciom i siostrom w wierze oraz wszystkim mieszkańcom kraju, zwłaszcza tym, którzy od pewnego czasu pracowali nad przygotowaniem tej wizyty – zaznaczył Papież. – Będzie to podróż pod znakiem dialogu: wezmę tam udział w forum na temat niezbędnej potrzeby zbliżenia Wschodu i Zachodu dla dobra ludzkiego współistnienia; będę miał okazję porozmawiać z przedstawicielami różnymi religii, zwłaszcza islamskiej. Proszę wszystkich o towarzyszenie mi modlitwą, aby każde spotkanie i wydarzenie było owocną okazją do wspierania, w imię Boga, sprawy braterstwa i pokoju, których tak pilnie potrzebują nasze czasy.”

Źródło: https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2022-11/papiez-nie-ustawajmy-w-modlitwie-o-pokoj.html?fbclid=IwAR0bz_bM7huENv3b-G85OvL_uEBCCndxzUSAK2aXSAX5NEC6KIqYHiDQKFw