Aktualności

Pobicie duchownego podczas Mszy Świętej 

Pobicie duchownego podczas Mszy Świętej 
Obraz Tom und Nicki Löschner z Pixabay
30 sierpnia 2020 r.

W Berlinie podczas Mszy Świętej doszło do pobicia księdza. Jeden z mężczyzn obecnych na nabożeństwie, wstał i podszedł do księdza, powalając go na ziemię. Duchowny oraz jego brat odnieśli niewielkie obrażenia.
Mimo, że najczęściej mamy do czynienia z aktami wandalizmu – podpaleniami, niszczeniem kapliczek, krzyży czy figur – to zauważamy, że na tym się nie kończy. Agresja coraz częściej kierowana jest w stronę osób duchownych, w stronę drugiego człowieka. Jak takie działania można wpisać w ochronę praw człowieka? Gdzie tutaj szukać tolerancji? Dlaczego zaczyna brakować miejsca na wyznawanie swojej religii?
Przecież Art. 53. Konst. Ust. 2 mówi: „Wolność religii obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie. Wolność religii obejmuje także posiadanie świątyń i innych miejsc kultu w zależności od potrzeb ludzi wierzących oraz prawo osób do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się znajdują.”
Pamiętajmy, że każdy z nas ma prawo do wyznawania swojej religii!

Więcej informacji na:
https://www.radiomaryja.pl/informacje/brutalny-atak-na-ksiedza-podczas-nabozenstwa-w-berlinie/ 
https://ekai.pl/ksiadz-pobity-podczas-sprawowania-liturgii/