Aktualności

Podpalenie figury Matki Bożej w USA

Podpalenie figury Matki Bożej w USA
Obraz 955169 z Pixabay
14 lipca 2020 r.

Podpalenie figury Matki Bożej w USA

W Bostonie i Nowym Jorku doszło do aktów wandalizmu wobec figur Matki Bożej. Przy jednej figurze podpalono plastikowe kwiaty, przez co ogień przeniósł się na figurę i została zniszczona twarz i ręce. Natomiast na drugiej wypisano dużymi literami „Idol”.
W ostatnim czasie w USA dochodzi do licznych aktów wandalizmu. Spowodowane jest to ruchem „Black Lives Matter” i działaniem antify.

Więcej informacji na:

https://ekai.pl/profanacja-w-usa-figura-matki-bozej-podpalona/?fbclid=IwAR3oxcFqyuEjrTDAYOf0HHlOnYYuHz1GGeMbjvGVeHz8WiqlNOq2tB5JvKY