Aktualności

Polacy potępiają ataki na kościoły

Polacy potępiają ataki na kościoły
Photo by Carlos Muza on  Unsplash
9 listopada 2020 r.

Polacy potępiają ataki na kościoły
Zachęcamy do zapoznania się z sondażem, w którym Polacy odpowiadają na pytania dot.
dewastacji kościołów.

Polacy odpowiedzieli na pytanie:

Czy popiera Pani/Pan dewastacje kościołów i przerywanie Mszy przez osoby protestujące
przeciwko niedawnemu orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, które zakazuje aborcji
eugenicznej w Polsce?

Oto odpowiedzi jakich udzielili:

„Zdecydowanie tak” lub „raczej tak” – 16%
„Zdecydowanie nie” lub „raczej nie” – 73%

Więcej informacji na:
wpolityce.pl