Aktualności

Portugalia: protest przeciwko legalizacji eutanazji

Portugalia: protest przeciwko legalizacji eutanazji
Marcelo Leal on Unsplash
1 listopada 2021 r.

Portugalia: protest przeciwko legalizacji eutanazji

Federacja Na Rzecz Życia (FPV) z Lizbony wespół z mniejszymi organizacjami społecznymi oprotestowały procedurę pracy w sprawie przepisów dotyczących legalizacji eutanazji w jednoizbowym parlamencie Portugalii, tzw. Zgromadzeniu Republiki.

Władze FPV w wydanym oświadczeniu wskazały, że pomimo zakwestionowania ustawy dopuszczającej eutanazję przez Trybunał Konstytucyjny rządząca krajem Partia Socjalistyczna (PS) dąży do ponownego przyjęcia projektu nowej ustawy w izbie. Zaznaczyły, że socjaliści próbują jednak pominąć procedury, w tym m.in. obowiązkową debatę parlamentarną przed głosowaniem nowego projektu.

Pośpiech jest zdaniem władz FPV wymuszony zapowiedzianym przez prezydenta kraju Marcelo Rebelo de Sousę rychłym rozwiązaniem Zgromadzenia Republiki. Ma to nastąpić w związku z odrzuceniem przez izbę we wtorek rządowego projektu budżetu. Choć prawdopodobnie już w pierwszej połowie listopada br. dojdzie do rozwiązania parlamentu i rozpisania przedterminowych wyborów w Portugalii, ale jak wskazuje kierownictwo FPV, już 4 listopada może dojść do zatwierdzenia ustawy legalizującej eutanazję.

Uchwalona 29 stycznia 2021 r. przez parlament Portugalii ustawa przewidywała, że eutanazji mogłaby się poddać osoba dorosła po wcześniejszej konsultacji lekarskiej. Niezbędne byłoby potwierdzenie, że cierpi ona w sposób chroniczny lub jest nieuleczalnie chora. Przepisy te nie weszły w życie, gdyż w marcu 2021 r. Trybunał Konstytucyjny Portugalii orzekł, że ustawa legalizująca eutanazję jest niezgodna z konstytucją. W uzasadnieniu wyjaśniono, że przepisy ustawy stoją głównie w sprzeczności z zawartą w konstytucji zasadą nienaruszalności ludzkiego życia. TK sprecyzował, że ustawa w trzech innych miejscach swoich postanowień również koliduje z ustawą zasadniczą.

Artykuł opublikowany na stronie: https://naszdziennik.pl/swiat/245737,protest-przeciwnikow-eutanazji-w-portugalii.html