Aktualności

Potrzeba pokoju

Potrzeba pokoju
Sunyu on Unsplash
7 grudnia 2020 r.

Potrzeba pokoju

Metropolita mińsko-mohylewski ks. abp Tadeusz Kondrusiewicz dziękuje Polakom za modlitwy w intencji pokojowego rozwiązania konfliktu społeczno-politycznego na Białorusi. Prosi o nie-ustawanie we wsparciu Kościoła na Wschodzie.

– Chcemy żyć w kraju spokoju, w kraju, gdzie każdy będzie mógł swobodnie modlić się, swobodnie wyrażać swoje myśli, gdzie każdy będzie mógł cieszyć się radością pokojowego życia. Chcemy, aby tym największym prawem, prawem miłości Boga i miłości bliźniego, również przebaczenia jeden drugiemu, kierował się nasz naród, który dzisiaj przeżywa tak wielką tragedię, kryzys, który już trwa ponad cztery miesiące – podkreślił ks. abp Tadeusz Kondrusiewicz

Więcej w Naszym Dzienniku