Aktualności

Prawda bez miłości jest terrorem

Prawda bez miłości jest terrorem
Debby Hudson on Unsplash
8 grudnia 2020 r.

Prawda bez miłości jest terrorem

Rozmowa z o. dr. Tadeuszem Rydzykiem CSsR, dyrektorem Radia Maryja

Podczas uroczystości 29. rocznicy powstania Radia Maryja wziął Ojciec w obronę ks. bp. Edwarda Janiaka i rozpętała się nagonka.

– Działalność Radia Maryja jest bardzo jasna. My chcemy jak najlepiej służyć Ewangelii i ewangelizacji. Ta służba polega na tym, że Radio Maryja dotyka wszystkich spraw, całego naszego życia: duchowego, wewnętrznego, rodzinnego, społecznego, żeby wszystko uchrystusowić, żebyśmy byli Chrystusowi.

Zdaję sobie sprawę z tego, że jeżeli coś jest Bożego, a zwłaszcza związanego z Matką Najświętszą, to następuje niezwykły atak złego. On wykorzystuje wszystko, żeby zamieszać, podzielić nas, skłócić, przeciwstawić sobie. A przecież Pan Jezus uczył nas wzajemnej miłości, właściwych relacji, prosił, żeby patrzeć na cel ostateczny życia, czyli szczęśliwą wieczność. On chce naszego szczęścia. Tuż przed pójściem na mękę do Ogrodu Oliwnego wypowiedział modlitwę arcykapłańską: „aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie”. Chodzi o jedność w prawdzie, bo nie ma jedności bez prawdy, ale w prawdzie również musi być miłość. To jest bardzo ważne.

Media, dziennikarze, jeżeli chcą rzeczywiście służyć człowiekowi, muszą głosić prawdę – prawdę w miłości i miłość w prawdzie. Prawda bez miłości jest terrorem. Miłość bez prawdy może być sentymentalizmem i naiwnością.

Cała rozmowa z o. dr. Tadeuszem Rydzykiem w Naszym Dzienniku.