Aktualności

Promowanie opieki paliatywnej

Promowanie opieki paliatywnej
Photo by Brandon Holmes on Unsplash
13 listopada 2022 r.

Promowanie opieki paliatywnej

Podczas Zgromadzenia Ogólnego World Medical Association przyjęto rezolucję podkreślającą, że „koniec życia powinien być uznawany i szanowany jako ważna część życia człowieka”.

Światowe Stowarzyszenie Lekarzy stwierdziło, że opieka medyczna powinna uwzględniać „fizyczne, psychiczne, społeczne i duchowe lub egzystencjalne aspekty nieuleczalnych chorób i innych stanów u kresu życia”.

WMA przypomniało też, że „pozostaje zdecydowanie przeciwne eutanazji i samobójstwu wspomaganemu przez lekarza” i wydało zalecenia dotyczące opieki nad ciężko chorymi.

W oświadczeniu podkreślono znaczenie opieki paliatywnej. Jest to „część wysokiej jakości opieki medycznej”.

Szkolenie pracowników służby zdrowia powinno obejmować nauczanie opieki nad osobami u kresu życia. (…) zachęca się rządy i instytucje badawcze do większych inwestycji w rozwój terapii poprawiających opiekę u schyłku życia – wskazano.

WMA zachęciło również, aby Krajowe Stowarzyszenia Lekarzy sprzeciwiały się „prawom lub regulacjom, które w nieuzasadniony sposób utrudniają lekarzom zapewnienie intensywnego i klinicznie uzasadnionego leczenia dolegliwości pod koniec życia, zgodnie z dobrą praktyką”.

(…) lekarze powinni zapewnić pacjentowi odpowiednie leczenie bólu i dyskomfortu (…), aby niepotrzebne cierpienie fizyczne lub psychiczne nie wpływało na podejmowanie decyzji – zaznaczyło WMA.

W niektórych przypadkach, w ostateczności, Stowarzyszenie akceptuje oferowanie głębokiej narkozy (sedacji). Podkreśla jednak, że „nigdy nie powinna być stosowana w celu celowego spowodowania śmierci pacjenta i powinna być zarezerwowana dla pacjentów u kresu życia”. Lekarz powinien również „uzyskać świadomą zgodę pacjenta lub, w przypadku braku takiej zgody, przedstawiciela zdrowotnego pacjenta”.

Aby nie było wątpliwości, WMA zachęciło pacjentów do napisania pisemnych dyrektyw wstępnych (advance directives) lub ustanowienia pełnomocnika.

Autonomia pacjentów musi być respektowana, jednak „jeśli pacjent wyraża życzenie śmierci lub myśli samobójcze, lekarz ma obowiązek podjąć otwartą i poufną rozmowę z pacjentem, aby zrozumieć motywy i przyczyny tych myśli”.

Zasoby psychologiczne, społeczne i duchowe [powinny być] dostępne dla pacjentów i ich bliskich, aby pomóc im radzić sobie z niepokojem, strachem i żalem związanym z końcem życia – dodało World Medical Association.

Stowarzyszenie zaleciło również zapewnienie wsparcia w żałobie po śmierci.

AB/InfoCatólica.com

Źródło: https://marsz.info/swiatowe-stowarzyszenie-lekarzy-odrzuca-eutanazje-i-promuje-opieke-paliatywna/