Aktualności

Prośba o modlitwę w intencji Nikaragui, Ukrainy, Izraela i Palestyny

Prośba o modlitwę w intencji Nikaragui, Ukrainy, Izraela i Palestyny
Photo by Anna Hecker on Unsplash
2 stycznia 2024 r.

Prośba o modlitwę w intencji Nikaragui, Ukrainy, Izraela i Palestyny

Papież wyraził dziś szczególne zaniepokojenie ostatnimi wydarzeniami w Nikaragui, gdzie dochodzi do aresztowań kolejnych duchownych. Przypomniał o wojnach na Ukrainie i w Ziemi Świętej, jeszcze raz przynaglając wszystkich do modlitwy o pokój.

„Wyrażam moją bliskość w modlitwie wobec [aresztowanych księży], ich rodzin i całego Kościoła w Nikaragui” – mówił Franciszek. Wzywając do wstawiania się za tym krajem, wyraził nadzieję na rozwiązanie konfliktów na drogach dialogu. „Módlmy się o pokój, wszyscy razem” – apelował Papież.

Franciszek złożył też najserdeczniejsze życzenia Prezydentowi Włoch, rzymianom i wszystkim pielgrzymom. W sposób szczególny pozdrowił zaangażowanych w akcje promujące pokój, które odbywają się w tych dniach, m.in. uczestników organizowanego w Wiecznym Mieście przez Wspólnotę św. Idziego marszu „Pokój na wszystkich ziemiach”.

Źródło: https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2024-01/papiez-prosi-o-modlitwe-za-nikarague-ukraine.html