Aktualności

Przesłanie do studentów

Przesłanie do studentów
Photo by Vasily Koloda on Unsplash
18 stycznia 2021 r.

Przesłanie do studentów

Szanowni Państwo,

Droga Braci Studencka,

Z ogromną radością informuję, że od niespełna roku działa na terenie naszej Uczelni Centrum Ochrony Praw Chrześcijan. Jest ono odpowiedzią na falę dyskryminacji religijnej pojawiającej się na świecie, a także w Polsce. Głównym celem naszej działalności jest angażowanie się w obronę jednostek pokrzywdzonych lub zagrożonych prześladowaniem z powodu wyznawania wiary chrześcijańskiej.

Mając na uwadze obecną sytuację w kraju i to, z jaką siłą napiera na nas demoniczne zło w postaci: wulgaryzmów, wściekłości, nienawiści do kapłanów i katolików, a także bezczeszczenia kościołów i symboli religijnych – zachęcamy do współpracy w ramach wolontariatu.

Pragniemy jeszcze skuteczniej angażować się w obronę środowisk pokrzywdzonych z powodu wyznawanej wiary chrześcijańskiej. Dlatego też zapraszamy katolików, patriotów, osoby prawego sumienia do włączenia się w naszą posługę na rzecz niepodległej jeszcze Ojczyzny.

Chcemy, abyście włączyli się Państwo do monitoringu wymienionych wyżej zachowań antychrześcijańskich.

Osoby chętne do współpracy zapraszamy, by zapoznały się z naszą stroną internetową www.copch.pl, a następnie przesłały swoją aplikację drogą mailową. Prosimy o dołączenie CV wraz ze zdjęciem oraz krótkiego opisu uzasadniającego wolę współpracy.

Przewidujemy, że Pańska współpraca z Biurem Sieci Pomocy Prawnej i Poradnictwa Obywatelskiego w Toruniu potrwa rok. Po jej zakończeniu otrzymają Państwo certyfikat Ministerstwa Sprawiedliwości informujący o odbytym stażu.

Dane do kontaktu:

Biuro Centrum Ochrony Praw Chrześcijan

Dom Słowa – Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej

ul. św. Józefa 23/35 w Toruniu (pierwsze piętro, pokój 115)

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00. Numery telefonu do biura: 536-608-687, 536-608-673.

Adres mailowy: [email protected]

Strona internetowa: www.copch.pl

Facebook – Centrum Ochrony Praw Chrześcijan