Aktualności

Rezolucja UE dotycząca „faktycznego zakazu praw do aborcji w Polsce”

Rezolucja UE dotycząca „faktycznego zakazu praw do aborcji w Polsce”
Rezolucja UE dotycząca „faktycznego zakazu praw do aborcji w Polsce”
2 grudnia 2020 r.

Rezolucja UE dotycząca „faktycznego zakazu praw do aborcji w Polsce”

Rezolucja Parlamentu Europejskiego ws. aborcji stanowi bezprecedensową próbę ingerowania w wewnętrzne i nieobjęte traktatami europejskimi zagadnienia ustrojowe RP – powiedziała prezes TK Julia Przyłębska.

Parlament Europejski w czwartkowym głosowaniu przyjął rezolucję dotyczącą „faktycznego zakazu prawa do aborcji w Polsce”. Została ona przygotowana przez pięć grup politycznych: Europejską Partię Ludową, Socjalistów i Demokratów, Odnowić Europę, Zielonych i GUE. Niewiążącą prawnie rezolucję poparło 455 europosłów, 145 było przeciw, a 71 wstrzymało się od głosu. PE w rezolucji „zdecydowanie potępił” orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego dotyczące aborcji w Polsce, uważając, że „orzeczenie to zagraża zdrowiu i życiu kobiet”.

„W swojej rezolucji posłowie Parlamentu Europejskiego uderzają w jeden z fundamentów demokratycznego państwa prawnego, jakim jest niezależność władzy sądowniczej. Ponadto Trybunał Konstytucyjny orzekł wyłącznie w kwestii przesłanki eugenicznej uzasadniającej przerywanie ciąży. Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży nadal dopuszcza możliwość przerywania ciąży w przypadku, gdy stanowi ona zagrożenie dla życia i zdrowia kobiety, a także zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża jest skutkiem czynu zabronionego, m.in. gwałtu, czego posłowie PE nie dostrzegli. Całkowicie bezzasadne są więc oskarżenia kierowane pod adresem orzeczenia, jakoby pozbawiało ono kobiety prawa wyboru, gdy zagrożone jest ich życie lub zdrowie.” – zauważa prezes Trybunału.

Źródło: https://misyjne.pl/parlament-europejski-przyjal-rezolucje-dotyczaca-faktycznego-zakazu-prawa-do-aborcji-w-polsce/