Aktualności

Rok 2021 rokiem Kardynała Wyszyńskiego

Rok 2021 rokiem Kardynała Wyszyńskiego
http://wk.diecezja.opole.pl/index.php/konkurs/artystyczny/545-regulamin-konkursu-artystycznego-opole-2021
30 listopada 2020 r.

Rok 2021 rokiem Kardynała Wyszyńskiego

Prymas Tysiąclecia w swojej działalności kapłańskiej zwracał uwagę na przyrodzoną godność człowieka, z której wypływają wszelkie jego prawa – napisano w uchwale ws. ustanowienia roku 2021 Rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Uchwałę, w piątek, przyjął Sejm. Za głosowało 387 posłów, 48 było przeciw, 16 wstrzymało się od głosu.

Kardynał Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli, zmarł 28 maja 1981 roku w Warszawie. Przed II wojną światową prowadził między innymi pracę społeczno-oświatową w Chrześcijańskich Związkach Zawodowych i zorganizował Katolicki Związek Młodzieży Robotniczej. W czasie II wojny światowej był kapelanem szpitala powstańczego w Laskach i okręgu Żoliborz Armii Krajowej. (fragment uchwały)

Źródło: https://misyjne.pl/sejm-ustanowil-rok-2021-rokiem-kardynala-stefana-wyszynskiego/?fbclid=IwAR2LDV99LaGsC9cMhJwbsLyTJ7Tie43a4X7WUP8AvsM7nX-OA3ydQMhdpsM