Aktualności

Rosja: władze ponownie odmówiły zwrotu katolikom kościoła w Kirowie

Rosja: władze ponownie odmówiły zwrotu katolikom kościoła w Kirowie
20 listopada 2020 r.

Rosja: władze ponownie odmówiły zwrotu katolikom kościoła w Kirowie

Sąd drugiej instancji w Kirowie odrzucił skargę odwoławczą miejscowych katolików w sprawie odzyskania przez nich kościoła w tym mieście. Tym samym poparto postanowienie Sądu Arbitrażowego Okręgu Wołgo-Wiackiego o pozostawieniu budynku kościoła św. Aleksandra w rękach administracji obwodu kirowskiego. O decyzji sądu II instancji poinformował portal „Newsler”.