Aktualności

Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu ws. zmiany systemu finansowania kościołów i innych związków wyznaniowych

Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu ws. zmiany systemu finansowania kościołów i innych związków wyznaniowych
Photo by Lucas Alexander on Unsplash
29 grudnia 2023 r.

Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu ws. zmiany systemu finansowania kościołów i innych związków wyznaniowych

W związku z planami zastąpienia Funduszu Kościelnego innymi rozwiązaniami o charakterze prawno-podatkowym Kościół katolicki jest otwarty na dialog w tej sprawie – poinformował bp Artur G. Miziński, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski.

Publikujemy pełny tekst informacji:

Informacja w związku z podjęciem przez Radę Ministrów decyzji o powołaniu zespołu w sprawie zmiany systemu finansowania kościołów i innych związków wyznaniowych

Wobec zapowiedzi likwidacji Funduszu Kościelnego warto przypomnieć najpierw, że powstał on jako forma rekompensaty dla kościołów i innych związków wyznaniowych za przejęte od nich przez Państwo nieruchomości ziemskie. Podstawą prawną jego utworzenia była ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego.

W związku z planami zastąpienia Funduszu innymi rozwiązaniami o charakterze prawno-podatkowym Kościół katolicki jest otwarty na dialog w tej sprawie. Gotowość do prowadzenia rozmów w powyższej kwestii wykazał już w latach 2012/2013.

Jeśli obecna sytuacja wymaga powrotu do prac nad zmianami obowiązujących przepisów dotyczących finansowania kościołów i innych związków wyznaniowych w naszym kraju należy zadbać, aby dokonywało się to w zgodzie z postanowieniami Konkordatu, a także konstytucyjną zasadą konsensualnej formy regulacji relacji między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi. Z Funduszu Kościelnego bowiem korzystają dziś wszystkie związki wyznaniowe o uregulowanej sytuacji prawnej.

Warszawa, dnia 29 grudnia 2023 r.

+ Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny
Konferencji Episkopatu Polski

Źródło: https://episkopat.pl/sekretarz-generalny-konferencji-episkopatu-ws-zmiany-systemu-finansowania-kosciolow-i-innych-zwiazkow-wyznaniowych/