Aktualności

Skandaliczna aukcja na WOŚP „Matka Boska Kermitowska”

Skandaliczna aukcja na WOŚP „Matka Boska Kermitowska”
https://www.tvp.info/52158912/matka-boska-kermitowska-skandal-podczas-aukcji-na-rzecz-wosp [dostęp 02.2022
2 marca 2022 r.

Skandaliczna aukcja na WOŚP „Matka Boska Kermitowska”

W dniu 31.01.2021 r. na portalu internetowym Allegro.pl wystawiono na licytację obraz
pt. „Matka Boska Kermitowska”, na którym Matka Boża zamiast Jezusa trzyma muppeta – żabę o imieniu Kermit. Jako opis aukcji wskazano, że zakup obrazu wesprze 29 finał WOŚP. Obok ceny zapisano: „Kupując, wspierasz cel 29. Finał WOŚP – Finał z głową. Organizacji Charytatywnej Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”. Zachowanie sprawcy stanowiło ewidentne działanie dające wyraz lekceważenia i wulgarnej pogardy dla tych, dla których Matka Boża – Matka Jezusa Chrystusa jest przedmiotem czci   religijnej.   Najświętsza   Maryja   Panna   jest   od   początku   w   tradycji chrześcijańskiej  uznawana za   Osobę o szczególnej   świętości (kult Maryjny). Przekonanie to   ma   odbicie   w życiu liturgicznym Kościoła. Matka Boża jest jednym z głównych tematów ikonografii   chrześcijańskiej.   Po   Jezusie   Chrystusie   jest   najczęściej przedstawianą postacią.

Przedmiotowe szydzące działanie sprawcy bez wątpienia obraziło uczucia religijne osób wierzących. Sprawca znieważył publicznie przedmiot czci religijnej, czym wyczerpał znamiona przestępstwa z art. 196 k.k.

W dniu 08.02.2021 złożyliśmy zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do Prokuratury Rejonowej Toruń Centrum-Zachód w Toruniu. Postępowanie przygotowawcze prowadził Pan Prokurator Marek Partyka. Z sukcesem w dniu 1 marca 2021 r. otrzymaliśmy Postanowienie o wszczęciu dochodzenia w sprawie. Prokuratura postawiła sprawcy zarzut obrazy uczuć religijnych (art. 196 k.k.). W styczniu 2022 r. otrzymaliśmy zawiadomienie z Prokuratury o przesłaniu do Sądu Rejonowego w Toruniu aktu oskarżenia w sprawie. Aktualnie przystąpiliśmy do sprawy w charakterze oskarżyciela posiłkowego co pozwoli nam na czynny udział w postępowaniu przed Sądem a w razie niekorzystnego rozstrzygnięcia Sądu zaskarżenia wyroku. Aktualny etap postępowania karnego stanowi sukces centrum Ochrony Praw Chrześcijan. Prokuratura podzieliła nasze stanowisko i sprawa ma szansę na skazanie sprawcy przed Sądem. Mamy nadzieję, że Sąd orzekający podzieli argumentację pokrzywdzonych i organów ścigania a tym samym, że oskarżony zostanie należycie ukarany. Kara powinna spełniać cel sprawiedliwościowy oraz ogólnoprewencyjny jako przestroga dla innych o nieopłacalności zamachów na dobra osób wierzących.