Aktualności

Skandynawia: biskupi przeciwko narzucaniu dzieciom ideologii gender

Skandynawia: biskupi przeciwko narzucaniu dzieciom ideologii gender
Tim Mossholder on Unsplash
17 marca 2023 r.

Skandynawia: biskupi przeciwko narzucaniu dzieciom ideologii gender

Konferencja Biskupów Skandynawskich opublikowała wczoraj orędzie na piątą niedzielę Wielkiego Postu. Hierarchowie zdecydowanie sprzeciwili się tęczowej ideologizacji dzieci, szczególnie w kwestii „tożsamości płciowej” i gender.

Katoliccy biskupi podkreślają, że transportowanie przez ruch LGBTQ obrazu człowieka likwidującego integralność cielesną osoby budzi sprzeciw. Dodali, że w takim ujęciu płeć biologiczna jawi się jako coś czysto przypadkowego. Szczególnie wskazują tu na szkodliwość kolportowania tęczowej ideologii wśród dzieci.

We wspomnianym orędziu biskupi protestują przeciwko narzucaniu podobnych poglądów dzieciom w taki sposób, jakbyśmy mieli do czynienia z „udowodnionymi faktami, a nie ryzykownymi hipotezami”. Sprzeciwili się też nakładaniu na dzieci ciężaru dotyczącego „decydowania o własnej tożsamości”, na co te nie są przygotowane.

W skierowanym do wiernych orędziu katolickich biskupów Skandynawii znalazło się też potępienie dla dyskryminacji ze względu na „tożsamość” czy „orientację płciową”. Hierarchowie napisali, że podzielają wszelkie cele wspomnianego ruchu w kwestii poszanowania ludzkiej godności i jego pragnienia do bycia dostrzeżonym.

ds/ekai.pl

Źródło: https://marsz.info/skandynawia-biskupi-przeciwko-narzucaniu-dzieciom-ideologii-gender/