Aktualności

Soros dotuje ideologię LGBT

Soros dotuje ideologię LGBT
fot. twitter.com
11 listopada 2020 r.

Soros dotuje ideologię LGBT
Dziesiątki tysięcy euro płyną na konta stowarzyszeń i fundacji zajmujących się m.in.
propagowaniem ideologii LGBT. Pieniądze przyznała współfinansowana przez Georga Sorosa
Fundacja Batorego. Ta organizacja założyła też specjalny fundusz dla lewackiej rebelii, która
kryje się za Strajkiem Kobiet.

10 milionów euro

Fundacja Batorego przyznała w sumie ponad 10 milionów euro w formie wsparcia dla wielu organizacji pozarządowych. Pieniądze przyznano w kilku dziedzinach i podzielono je na tzw. małe oraz duże dotacje. W tej pierwszej grupie przyznano dotacje w ramach wzmacniania grup narażonych na wykluczenie. Łatwo się domyślić, że wiele organizacji LGBT oraz zajmujących się tematyką emigrantów stało się beneficjentami tej pomocy. Stowarzyszenie na rzecz Osób LGBT „Tolerado” otrzymało 87 500 euro, a Centrum Wsparcia Imigrantek i Imigrantów 60 804 euro. Z kolei Stowarzyszenie Queerowy Maj wzbogaciło się o 30 tysięcy euro, a Fundacja Wolności od Religii otrzymała 24 000 euro.

Rzeka pieniędzy

Fundacja Batorego nie szczędzi także środków na cele związane z tzw. ochroną praw
człowieka (łącznie z promocją zdrowia reprodukcyjnego = aborcji na żądanie).
Tu beneficjentem stało się Stowarzyszenie Amnesty International, które wsparto kwotą
86 175 euro. Z kolei Helsińską Fundację Praw Człowieka wsparto dotacją w kwocie
87 500 euro. W ramach wsparcia działań w przestrzeni równego traktowania Fundacja Tęczowe Rodziny otrzymała 30 000 euro.

Fundacja Batorego całkiem oficjalnie wspiera także Strajk Kobiet. Stworzono tam specjalny
fundusz, aby bronić ”podstawowe” prawa człowieka.

Źródło: hli.org.pl