Aktualności

Sprawa ciężkiego pobicia z powodu słuchania pieśni religijnych

Sprawa ciężkiego pobicia z powodu słuchania pieśni religijnych
Photo by Clay Banks on Unsplash
11 lutego 2022 r.

Sprawa ciężkiego pobicia z powodu słuchania pieśni religijnych

22 maja 2021 r. został dotkliwie pobity mieszkaniec Nowej Soli, ponieważ słuchał muzyki religijnej na terenie własnej posesji. Napastnikiem był sąsiad poszkodowanego, który uderzył go pięścią oraz kijem od motyki. Pokrzywdzony wezwał na miejsce zdarzenia policję. W wyniku naruszenia nietykalności cielesnej pokrzywdzony trafił do szpitala, gdyż miał stłuczenia twarzy po prawej stronie oraz powierzchowny uraz jamy ustnej. Tym samym pokrzywdzony doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – doszło do trwałego i nieodwracalnego urazu 4 zębów, które musiały być usunięte. Pokrzywdzony zwrócił się do Biura Sieci Pomocy Prawnej i Poradnictwa Obywatelskiego w Toruniu przy Centrum Ochrony Praw Chrześcijan z prośbą o pomoc prawną. W związku z powyższym COPCH postanowiło zainterweniować w sprawie.

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa zostało przez nas złożone do Prokuratury Rejonowej w Nowej Soli.

W zawiadomieniu wskazaliśmy, że sprawca pobicia dopuścił się przestępstw, które są penalizowane w Kodeksie Karnym w dwóch artykułach:

Art.  257.  [Napaść z powodu ksenofobii, rasizmu lub nietolerancji religijnej]

Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art.  156.  [Ciężki uszczerbek na zdrowiu]

§ 1. Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci:

1) pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia,

2) innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

W przedmiotowym Zawiadomieniu wskazaliśmy również, że napastnik wielokrotnie wyśmiewał pokrzywdzonego z powodów wiary katolickiej, uczęszczania na Mszę Świętą, odmawiania różańca czy słuchania Radia Maryja. Bywały przypadki, że napastnik szydził z osób, które przychodziły do poszkodowanego i zwracały się do niego „Szczęść Boże”. Zwróciliśmy również uwagę, że w wyniku działań napastnika doszło do trwałego i istotnego zeszpecenia poszkodowanego – co kwalifikuje się jako ciężki uszczerbek na zdrowiu.  Ponadto zaznaczyliśmy, że kondycja psychiczna poszkodowanego została bardzo zachwiana.

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Nowej Soli po przeprowadzeniu długiego dochodzenia oraz w wyniku działań jakie zostały podjęte przez Centrum Ochrony Praw Chrześcijan, dnia 22 grudnia 2021 roku przesłał do Sądu Rejonowego w Nowej Soli akt oskarżenia przeciwko napastnikowi. Napastnik został przez Prokuraturę oskarżony o popełnienie przestępstw zgodnie z kwalifikacją prawną jaką dokonało COPCH tj. z art. 257 KK i 156 KK.

Obecnie pracownicy Biura Sieci Pomocy Prawnej i Poradnictwa Obywatelskiego w Toruniu przy Centrum Ochrony Praw Chrześcijan dokładają starań, aby pokrzywdzonemu zapewnić najlepsze wsparcie przed Sądem.

COPCH będzie informowało o dalszym przebiegu sprawy.