Aktualności

Sprawa internetowej zbiórki pieniędzy na likwidację przydrożnych krzyży

Sprawa internetowej zbiórki pieniędzy na likwidację przydrożnych krzyży
Photo by Josh Appel on Unsplash
5 sierpnia 2022 r.

Na platformie internetowej zrzutka.pl jeden z użytkowników prowadził zbiórkę pieniędzy pt. „Ogólnopolska Akcja Likwidacji Przydrożnych Krzyży”, której celem była likwidacja przydrożnych krzyży. Autor akcji pieniężnej opatrzył zbiórkę następującym opisem: „Szpecą nasze ulice. Są niebezpieczne dla ruchu drogowego…” oraz dodał na potwierdzenie swojego opisu zdjęcie samochodu, którym wjechał w przydrożny krzyż. Na dzień przygotowania przez Biuro Sieci Pomocy Prawnej i Poradnictwa Obywatelskiego w Toruniu przy Centrum Ochrony Praw Chrześcijan zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa tą haniebną akcję wsparły 4 osoby, wpłacając odpowiednio 20 zł, 7 zł, 20 zł, a ostatnia wpłata to aż 100 zł. Użytkownik, który prowadził akcję zbiórki pieniędzy na ten niegodny cel był również wskazywany jako odpowiedzialny za ścięcie piłą mechaniczną krzyża, które miało miejsce 18 października 2021 r. w Zielonej Górze.

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w sprawie powyższej zbiórki internetowej zostało przez nas złożone do Prokuratury w Zielonej Górze. W zawiadomieniu wskazaliśmy, że autor zbiórki dopuścił się przestępstw, które są penalizowane w Kodeksie Karnym:

Art.  196.  [Obraza uczuć religijnych]

Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

oraz

Art.  257.  [Napaść z powodu… nietolerancji religijnej]

Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Postanowieniem z 2 lutego 2022 roku Prokurator Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze odmówił wszczęcia dochodzenia w sprawie powyższego przestępstwa, ponieważ w jego ocenie zorganizowanie w/w zbiórki nie wyczerpywało znamion czynu zabronionego. Pracownicy BSPPiPO przy Centrum Ochrony Praw Chrześcijan złożyli zażalenie na postanowienie Prokuratora.

W związku z zażaleniem Centrum Ochrony Praw Chrześcijan, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze wyznaczył posiedzenie w powyższej sprawie na dzień 27 czerwca 2022 r.  Powyższą sprawę rozpatrywała Sędzia M.O. Sędzia analizując sprawę całkowicie pominęła przedstawione przez COPCH zażalenie i przeszła od razu do przeczytania dokumentu przygotowanego przez Prokuratora. Po zakończeniu lektury powiedziała, że się z Prokuratorem zgadza w całości i jej zdaniem internetowa zbiórka była zgodna z prawem. Przypomnijmy w tym miejscu hasło tej haniebnej zbiórki, która zdaniem Sędzi nie jest przestępstwem: „Ogólnopolska Akcja Likwidacji Przydrożnych Krzyży”. Jednocześnie zaznaczenia wymaga fakt, że Sędzia nie pozwoliła przedstawić argumentacji pracownikowi COPCH.

Na zakończenie Sędzia zaznaczyła dwukrotnie, że w całości podtrzymuje stanowisko prokuratora.

Pracownicy Biura Sieci Pomocy Prawnej i Poradnictwa Obywatelskiego w Toruniu przy Centrum Ochrony Praw Chrześcijan wskazują, że decyzja Sędzi jest kontrowersyjna oraz niepokojąca. W naszej ocenie nikt nie ma prawa nikogo znieważać oraz nawoływać do przestępstwa. Tego rodzaju pobłażanie czyni sprawców bezkarnymi.

Od orzeczenia Sądu nie przysługuje odwołanie. Sprawa niestety jest prawomocnie zakończona.