Aktualności

Sprawiedliwości stało się zadość. Sprawca ukarany przez Sąd – sprawa obrzucenia fekaliami figury Najświętszej Maryi Panny w Damasławku

Sprawiedliwości stało się zadość. Sprawca ukarany przez Sąd – sprawa obrzucenia fekaliami figury Najświętszej Maryi Panny w Damasławku
https://wagrowiec.naszemiasto.pl/figura-matki-boskiej-w-damaslawku-oblana-fekaliami-o/ga/c1-8522701/zd/66519649
7 kwietnia 2022 r.

Sprawiedliwości stało się zadość. Sprawca ukarany przez Sąd – sprawa obrzucenia fekaliami figury Najświętszej Maryi Panny w Damasławku

Jak już Państwa wcześniej informowaliśmy, 26 października 2021 r. figura przedstawiająca Najświętszą Maryję Pannę w Damasławku została obrzucona fekaliami. Na postumencie widoczny był worek, z którego wypływały fekalia. Figura Najświętszej Maryi Panny była sprofanowana w ten sposób kilkukrotnie pod osłoną nocy. Sprawcą zbezczeszczenia okazał się mieszkaniec gminy Damasławek, który usłyszał wyrok skazujący go na karę pozbawienia wolności.

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w powyższej sprawie zostało złożone przez Biuro Sieci Pomocy Prawnej i Poradnictwa Obywatelskiego w Toruniu przy Centrum Ochrony Praw Chrześcijan do Prokuratury w Wągrowcu. W zawiadomieniu wskazaliśmy, że sprawca profanacji figury Najświętszej Maryi Panny dopuścił się przestępstwa, które jest penalizowane w Kodeksie Karnym:

Art.  196.  [Obraza uczuć religijnych]

Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Prokurator Rejonowy w Wągrowcu po przeprowadzeniu dochodzenia skierował do Sądu Rejonowego w Wągrowcu akt oskarżenia przeciwko mieszkańcowi gminy Damasławek.

Na rozprawie głównej w Sądzie Rejonowym, przedstawiciel Biura Sieci Pomocy Prawnej i Poradnictwa Obywatelskiego w Toruniu przy Centrum Ochrony Praw Chrześcijan, przedstawił stanowisko w zakresie czynu jakiego dopuścił się sprawca. Zwrócił również uwagę na fakt, że w Polsce w dziesiątkach sanktuariów czczone są cudowne wizerunki Matki Bożej w formie obrazów i figur. Zaznaczył, że dla wiernych Maryja jest Królową Nieba i Ziemi, stając się w konkretnych życiowych sytuacjach orędowniczką u Boga, wspomożycielką potrzebujących, uzdrowicielką i cudotwórczynią, a wreszcie Matką Boga i ludzi. W kulturze tradycyjnej cześć dla Matki Boskiej wiązała się z najważniejszymi chwilami i etapami w życiu człowieka. Jej obrazy wiszą w wielu domach, gdyż jako gospodyni była mocno związana z życiem domowym, patronując macierzyństwu i opiekując się rodziną.

W dalszej części rozprawy oskarżony przyznał się do zarzucanego mu czynu. Po przedstawieniu argumentów strony zawiadamiającej o przestępstwie, oskarżony przeprosił ustnie, jak również w formie pisemnej. Następnie Adwokat oskarżonego przedstawił wstępne założenia stron odnośnie do wysokości kary: 3 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na rok oraz zadośćuczynienie w wysokości 5000 zł”.

Przedstawiciel Biura przy Centrum, odnosząc się do materiału dowodowego zwrócił uwagę, że oskarżony dopuszczał się już wcześniej kilkukrotnie przestępstw, zatem jego powoływanie się na chwilowe załamanie nerwowe jest usprawiedliwieniem niedostatecznym. Ponadto oskarżony mając w zamiarze obrzucić figurę NMP, musiał poczynić przygotowania: zbierać fekalia, transportować je oraz uważać na postronnych świadków. Działania przygotowawcze, które były nie tylko czasochłonne, ale również odrażające, wymagały sporego wysiłku i zaparcia w działaniu. W związku z czym przedstawiciel Biura zaproponował rozważenie zwiększenia wymiaru kary o jeden miesiąc pozbawienia wolności i nałożenie stosownego nadzoru kuratora oraz prokuratora.

Powyższe wystąpienia stron Sędzia skonsultowała z prokuratorem, który wniósł o 4 miesiące pozbawienia wolności w zawieszeniu na rok.

Sędzia Sądu Rejonowego Pani Anna Filipiak, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego wydała Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Wobec sprawcy orzeczono 4 miesiące pozbawienia wolności w zawieszeniu na rok, karę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych oraz nadzór kuratora.

Sędzia po przeczytaniu wyroku zwróciła się bezpośrednio do skazanego, któremu powiedziała, że jego czyn jest co najmniej – niegodny. Sędzia zauważyła, że cześć jaką Matka Boża jest otoczona w Polsce i na świecie jednoznacznie wskazuje, że jest ona osobą o niepowtarzalnym znaczeniu w życiu chrześcijan. Wielu wierzących, w tym wielu Polaków uznaje Matkę Bożą za swoją Matkę. W związku z czym niedopuszczalne jest dla wierzących profanowanie Jej wizerunku. Natomiast sposób w jaki tego dokonano nadaje szczególnie dużą negatywną reakcję emocjonalną. Sędzia zwróciła również uwagę na obecność przedstawiciela Centrum Ochrony Praw Chrześcijan, która jej zdaniem ukazuje jak duże poruszenie emocjonalne wywołał czyn skazanego.

Na zakończenie Sędzia zaznaczyła, że w dniu wydania wyroku trwa okres Wielkiego Postu, a skazany powiedział, że jest katolikiem, w związku z czym zachęciła go do refleksji wielkopostnej i pojednania się z Bogiem.

Pracownicy Biura Sieci Pomocy Prawnej i Poradnictwa Obywatelskiego w Toruniu przy Centrum Ochrony Praw Chrześcijan przyjmują wyrok Sądu z poczuciem sprawiedliwie wymierzonej kary. Jednocześnie polecamy sprawcę w modlitwie o nawrócenie.