Aktualności

Sprawa Posłanki Joanny Scheuring-Wielgus oraz Jej Męża Piotra Wielgus – złośliwie przeszkadzających we Mszy Świętej w Toruniu

Sprawa Posłanki Joanny Scheuring-Wielgus oraz Jej Męża Piotra Wielgus – złośliwie przeszkadzających we Mszy Świętej w Toruniu
11 lutego 2022 r.

Sprawa Posłanki Joanny Scheuring-Wielgus oraz Jej Męża Piotra Wielgus – złośliwie przeszkadzających we Mszy Świętej w Toruniu

W przestępczej akcji profanowania kościoła – złośliwego przeszkadzania we Mszy Świętej, co zagrożone jest karą więzienia do lat dwóch, brała udział posłanka lewicy. Później pochwalała publicznie w mediach społecznościowych swój czyn – co jest zagrożone karą pozbawienia wolności do roku.

W dniu 25.10.2020 r. w Toruniu w kościele pw. Św. Jakuba na Rynku Nowomiejskim 6, Pani Poseł Joanna Sheuring-Wielgus działając wspólnie i w porozumieniu z mężem Panem Piotrem Wielgus złośliwie przeszkadzali publicznemu wykonywaniu aktu religijnego kościoła (Mszy Świętej) urządzając happening przed ołtarzem w Kościele podczas nabożeństwa i trzymając kartony z napisami zachęcającymi do poparcia aborcji, czym wyczerpali znamiona przestępstwa z art. 195 § 1 k.k.

Co więcej Pani Poseł Joanna Sheuring-Wielgus w dniu 25.10.2020 r. ok. godz. 12:00 na portalu społecznościowym Twitter zamieściła post pochwalający popełnienie wyżej opisanego przestępstwa z art. 195 § 1 k.k., czym w ocenie prawników COPCH wyczerpała znamiona przestępstwa z art. 255 §3 k.k.

W związku z ww. podjęliśmy niezwłoczne działania – w dniu 26.10.2021 r. Biuro Sieci Pomocy Prawnej i Poradnictwa Obywatelskiego w Toruniu powołane przez Centrum Ochrony Praw Chrześcijan złożyło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w sprawie.

Otrzymaliśmy z Prokuratury informację o wszczęciu śledztwa.

18 czerwca 2021 r. Prokuratura poinformowała nas o przesłaniu aktu oskarżenia przeciwko oskarżonemu Piotrowi Wielgus. Co jest stanowczo kontrowersyjne – Sąd w Toruniu orzekający w sprawie nie dopatrzył się w zachowaniu Pana Piotra Wielgusa przestępstwa – wbrew stanowisku Prokuratury – Sąd umorzył postępowanie. Orzeczenie jest prawomocne.

Sprawa Pani posłanki jest w toku. Do chwili obecnej nie ma rozstrzygnięcia Sejmu w sprawie uchylenia immunitetu.

Wyjaśniamy, że parlamentarny immunitet formalny jako instytucja prawna zakazująca wszczynania postępowania karnego przeciwko posłowi uniemożliwia przejście postępowania przygotowawczego w fazę postępowania in personam. Oznacza to, że jeżeli w toku postępowania przygotowawczego w jego fazie in rem organ prowadzący to postępowanie, w oparciu o całokształt okoliczności sprawy oraz zebrane dowody, dojdzie do wniosku, że osobą podejrzaną o popełnienie przestępstwa jest poseł lub senator, to organ ten ma obowiązek wystąpić do Sejmu lub Senatu z wnioskiem o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła lub senatora do odpowiedzialności karnej. Dopiero po uzyskaniu takiej zgody izby lub zgody zainteresowanego parlamentarzysty (art. 105 ust. 2 i ust. 4 Konstytucji oraz art. 7c i art. 8 Ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora), jest dopuszczalne wydanie przeciwko deputowanemu postanowienia o przedstawieniu zarzutów oraz przeprowadzenie innych czynności określonych w art. 313 k.p.k., a także kontynuowanie postępowania przygotowawczego, które w takiej sytuacji będzie już postępowaniem prowadzonym przeciwko konkretnemu posłowi.