Aktualności

Sprawa profanacji obrazu Matki Boskiej podczas manifestacji kreowanej na katolicką procesję

Sprawa profanacji obrazu Matki Boskiej podczas manifestacji kreowanej na katolicką procesję
9 marca 2022 r.

Sprawa profanacji obrazu Matki Boskiej podczas manifestacji kreowanej na katolicką procesję

17 maja 2021 r. grupa aktywistów LGBT w Toruniu publicznie sprofanowała obraz Matki Boskiej. Na Jej wizerunku tęczowi działacze umieścili malowidło. Ponadto aktywiści przeszli przez toruński rynek, upodabniając swoją demonstrację do katolickiej procesji. W czasie manifestacji kpili oraz znieważali obraz Matki Boskiej. Podczas marszu dopuścili się znieważenia przedmiotu czci, jakim jest Matka Boska, jak również naruszyli porządek publiczny przez zachowania mające podłoże dyskryminacyjne na tle wyznaniowym. W związku z powyższym Biuro Sieci Pomocy Prawnej i Poradnictwa Obywatelskiego przy Centrum Ochrony Praw Chrześcijan postanowiło zainterweniować w tej sprawie.

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa zostało przez nas złożone do Prokuratury Rejonowej Toruń Centrum – Zachód.

W zawiadomieniu wskazaliśmy, że sprawca pobicia dopuścił się przestępstw, które są penalizowane w Kodeksie Karnym w dwóch artykułach:

Art.  196.  [Obraza uczuć religijnych]

Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art.  257.  [Napaść z powodu ksenofobii, rasizmu lub nietolerancji religijnej]

Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

W przedmiotowym zawiadomieniu wskazaliśmy również, że czyn miał charakter publiczny i z uwagi na okoliczności oraz miejsce zdarzenia efekt zachowania sprawców był dostępny dla znacznej i nieokreślonej liczby osób w tym osób szczególnie wrażliwych. Zwróciliśmy również uwagę, że w wyniku działań aktywistów, ich happening został upubliczniony w Internecie, co spowodowało dalszą eskalację obrazy uczuć religijnych.

Prokurator Prokuratury Rejonowej Toruń Centrum – Zachód postanowieniem z dnia 5 października 2021 roku umorzył dochodzenie. Umorzenie dochodzenia następuje m.in. wówczas, gdy postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia. W uzasadnieniu postanowienia wskazano, że nie został wykryty sprawca.

Umorzenie dochodzenia przy tak ewidentnych wnioskach dowodowych załączonych do zawiadomienia i dowodach bezpośrednich było całkowicie nieuzasadnione. Biuro Sieci Pomocy Prawnej i Poradnictwa Obywatelskiego przy Centrum Ochrony Praw Chrześcijan w zawiadomieniu przekazało materiał dowodowy w postaci zdjęć oraz nagrań wideo z miejsca zdarzenia.

W przekonaniu pracowników Biura Sieci Pomocy Prawnej i Poradnictwa Obywatelskiego w Toruniu zignorowanie załączonych materiałów przez Prokuratora M.P. wydaje się być całkowicie niezrozumiałe i nielogiczne. Dlatego też złożyliśmy zażalenie. Zostało ono skierowane do Sądu Rejonowego w Toruniu. W piśmie wskazaliśmy, że nie zgadzamy się z postanowieniem prokuratora w całości. Ponadto, podnieśliśmy kwestię polegającą na tym, że obecne techniki kryminalistyczne dostatecznie potrafią już pomóc w wyodrębnieniu zdjęć sprawców z nagrań wideo. Jednocześnie wskazaliśmy, że przestępstwo zostało popełnione w miejscu, które jest w sposób bardzo dobry monitorowane. Wykazaliśmy, że należy przeprowadzić analizę dostępnych materiałów. W zażaleniu do Sądu Rejonowego podkreśliliśmy, iż osoby dokonujące profanacji wizerunku Matki Bożej musiały wiedzieć, że profanacja dotyczy wizerunku obdarzonego czcią religijną przez chrześcijan, wobec których w ten sposób wyrażają pogardę i nienawiść.

I cóż dzieje się dalej w sprawie? Otóż postanowieniem z dnia 1 lutego 2022 roku Sąd Rejonowy w Toruniu, II Wydział Karny, orzekł iż niniejsze zażalenie pozostawia bez rozpoznania. W uzasadnieniu orzeczenia Sędzia Przewodniczący J.C., skupił się wyłącznie na kwestiach proceduralnych i nie odniósł się do kwestii zasadniczej, czyli obrazy uczuć religijnych. Sędzia wskazał natomiast, że: „…Fundacja nie jest stroną niniejszego postępowania. Nie jest, bowiem i nie może być pokrzywdzonym”.

Zbulwersowani powyższymi działaniami Wymiaru Sprawiedliwości zaprezentowaliśmy Państwu stanowisko Sędziego – dla nas – co najmniej kontrowersyjne.