Aktualności

Sprzeciw wobec działań znieważających św. Jana Pawła II [PODPISZ OŚWIADCZENIE]

Sprzeciw wobec działań znieważających św. Jana Pawła II [PODPISZ OŚWIADCZENIE]
https://www.niedziela.pl/gifs/portaln/624x400/1645531666.jpg
19 kwietnia 2023 r.

Sprzeciw wobec działań znieważających św. Jana Pawła II [PODPISZ OŚWIADCZENIE]

Bez wątpienia aktualnie i w ostatnim czasie w Polsce atakowany jest Kościół katolicki, który stanowi w naszej Ojczyźnie największą wspólnotę wyznaniową. Nie bez znaczenia obecna sytuacja na ziemi naszych Ojców związana ze zmasowanymi atakami na Kościół katolicki m.in. obalaniem pomników, niszczeniem mienia (kościoły, krzyże, przydrożne kapliczki), profanacjami miejsc świętych, znieważeniami i przemocą wobec osób duchownych – świętych i błogosławionych w Kościele katolickim warunkowana jest przez tożsame grupy działające na terenie całego kraju. Zauważamy, iż są to środowiska i organizacje, finansowane głównie z zagranicy oraz gremia lewicowe. Na naszych oczach zniesławia się Osoby, które zasłużyły się dla Kościoła katolickiego oraz naszej Ojczyzny po Ich śmierci, w sytuacji, kiedy już nie mogą się bronić. Spostrzegamy, iż jest to celowe, stopniowe i ukierunkowane działanie pewnych środowisk, które chcą zniszczyć chrześcijańską Polskę – której siłą od wieków był, jest i będzie Pan Bóg. W ostatnim czasie dotkliwie znieważa się także najwybitniejszego Polaka w dziejach naszego Narodu – św. Jana Pawła II. Osoba naszego wielkiego Rodaka stanowiąca symbol Polski dla milionów ludzi z całego świata – dla innych staje się znaczną przeszkodą, wręcz wyrzutem sumienia w promocji stylu życia wyzwolonego od wszelkich norm moralnych i obyczajowych. Socjopsychotechnicznymi metodami utajnia się fakt, iż lansowana moda, w tym także na bezwarunkowe zaspakajanie wszelkich instynktów biologicznych, w istocie ukierunkowuje człowieka ku samounicestwieniu. Oczywistym jest, iż człowiek pozbawiony pierwiastka duchowego staje się istotą wyzutą z wszelkich podwalin kultury klasycznej tj. prawdy, dobra i piękna. Nie możemy na to pozwolić. Nie możemy pozwolić, by nauka Świętego Jana Pawła Wielkiego została zniszczona. Wyrażamy nasz protest, przeciwko wszelkim działaniom hańbiącym nasz wielki autorytet moralny, jakim jest św. Jan Paweł II. Protestujemy również przeciwko wszelkim programom, audycjom przekłamującym istotę nauczania naszego wielkiego Rodaka. Przykładem takiej dezinformacji medialnej jest wyemitowany w ostatnim czasie w telewizji TVN24 obraźliwy reportaż szkalujący dobre imię św. Jana Pawła II. Zauważamy, że ataki ukierunkowane na Jego Osobę przestały już być samą krytyką, lecz zostały przeobrażone w kampanię kłamliwych insynuacji. Bez względu na fakty i zasługi św. Jana Pawła II niestety szereg polityków i celebrytów wykorzystuje kłamstwa w celach zwiększenia popularności wśród lewicowych środowisk. Zwracamy uwagę, iż ten zatrważający proces może doprowadzić do tragicznych wydarzeń w historii Polski.

Jakże aktualne, wręcz prorocze stają się dzisiaj słowa wypowiedzialne przez bł. kard. Stefana Wyszyńskiego: ,,Jeśli przyjdą zniszczyć ten Naród, zaczną od Kościoła, gdyż Kościół jest siłą tego narodu”.

Zwracamy się również z apelem o konieczne wsparcie naszych wysiłków do polskiego wymiaru sprawiedliwości. Niestety w bardzo wielu przypadkach nasza „Temida” nie reaguje właściwie na zachowania antychrześcijańskie, co sprzyja namnażaniu się tychże ataków. Poczucie bezkarności jest coraz częściej manifestowane publicznie na oczach ludzi z Polski
i Świata. Ogromne pieniądze – z różnych źródeł – płyną na stopniowe oswajanie społeczeństwa polskiego z tzw. normalnością profanacji, kpin z Pana Boga, obrażania uczuć religijnych czy wyszydzania świętego kultu. Stopniowany proces tychże działań ma na celu wmówienie Polakom postępowości i walki o wolność słowa, wyrażania swoich poglądów, a w konsekwencji – wyparcie chrześcijaństwa z Polski.

W związku z niepokojącymi atakami na wartości chrześcijańskie powołane przez Fundację Lux Veritatis Biuro Sieci Pomocy Prawnej i Poradnictwa Obywatelskiego w Toruniu przy Centrum Ochrony Praw Chrześcijan podejmuje działania służące zapobieganiu haniebnych naruszeń. Centrum Ochrony Praw Chrześcijan deklaruje nieustawanie w trudzie ochrony wartości chrześcijańskich, które są bezczeszczone i apeluje o to, aby kształtowanie świadomości prawnej przez wymiar sprawiedliwości społeczeństwa było podyktowane potrzebą przekonania społeczeństwa o nieuchronności kary za naruszenie dóbr chronionych prawem. Nadto, istnieje pilna konieczność ukazania nieopłacalności zamachów na te dobra, ugruntowania poszanowania prawa, wyrobienia właściwego poczucia sprawiedliwości, a także poczucia bezpieczeństwa obywateli.

W oparciu o powyższe, apelujemy o zaniechanie obrażania uczuć religijnych osób wierzących poprzez znieważanie św. Jana Pawła II. Biuro Sieci Pomocy Prawnej i Poradnictwa Obywatelskiego w Toruniu zaznacza, że kanonizacja Świętego Jana Pawła II pozwala na usunięcie ewentualnych wątpliwości w przedmiocie uznawania Jego Osoby za przedmiot czci religijnej, przesądzając o odpowiedzialności karnej osób, które dopuszczają się znieważeń, na podstawie art. 196 k.k.

Św. Jan Paweł II jest najwybitniejszym przedstawicielem naszego Narodu w historii Polski, któremu jesteśmy winni pamięć i najwyższy szacunek. Dokumenty i źródła, które zostały wykorzystane w reportażu były preparowane pół wieku temu przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa do walki z Kościołem, zatem są zdecydowanie niewiarygodne. Św. Jan Paweł II podczas jednej z wielu homilii wygłosił znamienne słowa: „Nie czas teraz wstydzić się ewangelii, ale czas głosić ją na dachach” (Homilia, Światowe Dni Młodzieży Denver, 1993 r.). Dziś Polacy powinni stanąć w obronie św. Jana Pawła II. Niech nasza postawa będzie świadectwem dla wszystkich tych, którym słowa Świętego uwierały, którzy próbują odebrać godność Polakom.

„Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi…!” – św. Jan Paweł II

Komunikat Biura Sieci Pomocy Prawnej i Poradnictwa Obywatelskiego w Toruniu przy Centrum Ochrony Praw Chrześcijan

Informujemy Państwa, iż osoby urażone reportażem wyemitowanym na antenie TVN24 pt. „Franciszkańska 3” mogą zgłaszać się do nas poprzez wypełnienie odpowiedniego oświadczenia. Konieczne jest także wypełnienie klauzuli RODO.

Pobierz Oświadczenie

Dokumenty prosimy wysłać drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] lub pocztą tradycyjną:

Biuro Sieci Pomocy Prawnej
i Poradnictwa Obywatelskiego w Toruniu
przy Centrum Ochrony Praw Chrześcijan
ul. św. Józefa 23/35
87-100 Toruń
Pokój 115

Małgorzata Uzarska

Koordynator Biura Sieci Pomocy Prawnej
i Poradnictwa Obywatelskiego w Toruniu
przy Centrum Ochrony Praw Chrześcijan