Aktualności

Stan wyjątkowy w Tokio

Stan wyjątkowy w Tokio
Mike Swigunski on Unsplash
15 stycznia 2021 r.

Stan wyjątkowy w Tokio

Znacznie spada udział wiernych w Mszach w rejonie Tokio, gdzie w związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19, władze wprowadziły w zeszłym tygodniu stan wyjątkowy. Potrwa on do 7 lutego. Stan wyjątkowy obejmuje obszar trzech diecezji, zamieszkanych przez ponad 170 tys. wiernych. Ponad połowę z nich stanowią cudzoziemcy.

Wierni w Tokio i w przylegających prefekturach nie mają prawie wcale możliwości uczestniczenia we Mszy w dzień powszedni, ale również w niedziele udział w Eucharystii jest mocno utrudniony. Dużo mniejsze uczestnictwo wiernych we Mszach św. można było zauważyć już w Boże Narodzenie i w Nowy Rok.

Rząd japoński wprowadził stan wyjątkowy w Tokio i przylegających do stolicy trzech prefekturach po raz drugi. Jest to obszar zamieszkiwany przez ok. 30 mln ludzi. Władze nie wprowadziły żadnych nakazów ani zakazów, ale zwróciły się do przedsiębiorców z apelem o skrócenie działalności do godz. 20:00, a do mieszkańców o niewychodzenie na zewnątrz po tej godzinie. W wychowywanym w karności społeczeństwie polecenia traktowane są przez większość ludzi jako obowiązek. Normalnie funkcjonują sklepy, działają przedszkola i szkoły, a udział w imprezach na powietrzu, np. w meczach, został ograniczony do połowy uczestników.

Władze polityczne nakazują zachowywanie wymaganych odległości między ludźmi, ale nie nałożyły obostrzeń na działające w rejonie Tokio kościoły. Dodatkowe obostrzenia dotyczące sprawowania i uczestniczenia w Eucharystii zostały wprowadzone przez władze kościelne. Powołując sią na hasło „Chrońmy każde życie” arcybiskup Tokio Tarcisio Isao Kikuchi zwolnił wszystkich wiernych z obowiązku uczestniczenia we Mszach św. w niedzielę. Zakazał uczestniczenia w Mszach św. w kościołach innych parafii, nawet gdy są w nich wolne miejsca podczas Eucharystii. W wielu kościołach na Msze niedzielną przychodzi od 10 do 20 osób, czyli dużo mniej niż jest możliwe. Proboszczowie w niektórych kościołach namawiają wręcz do nieuczestniczenia w niedzielnej Eucharystii, do modlitwy w domu i oglądania Mszy w internecie.

Źródło: https://www.vaticannews.va