Aktualności

Światła i cienie naszych czasów

Światła i cienie naszych czasów
Photo by Josh Boot on Unsplash
11 stycznia 2022 r.

Światła i cienie naszych czasów

Papież przestrzegł przed postępującą kolonizacją ideologiczną. Wskazał, że na świecie podejmowanych jest coraz więcej działań zaprzeczających naturalnym podstawom człowieczeństwa i korzeniom kulturowym, stanowiącym o tożsamości narodów. Franciszek zwrócił na to uwagę w dorocznym przemówieniu do Korpusu Dyplomatycznego. Mówiąc o wyzwaniach związanych z pandemią, migracją i troską o wspólny dom, przypomniał też o niezmiennych wartościach, takich jak prawo do życia, oraz o wolności religijnej.

Papieskie przemówienie do ambasadorów akredytowanych przy Stolicy Apostolskiej należy do najważniejszych wystąpień adresowanych, za ich pośrednictwem, do całej wspólnoty międzynarodowej. To nie tylko okazja, jak powiedział Franciszek, do wymiany noworocznych życzeń, ale wspólne spojrzenie na światła i cienie naszych czasów. Nie zabrakło odniesień do pandemii i kolejnego apelu o jak najszersze przystąpienie do szczepień. Papież podkreślił, że „szczepionki nie są magicznymi narzędziami leczenia, lecz z pewnością stanowią, oprócz terapii, najrozsądniejsze rozwiązanie w zakresie zapobiegania choroby”.

„Ważne jest, aby można było kontynuować wysiłki na rzecz jak najszerszego uodpornienia ludności. Wymaga to wielopłaszczyznowego zaangażowania na poziomie osobistym, politycznym i wspólnoty międzynarodowej. Wszyscy mamy obowiązek dbać o siebie i swoje zdrowie, co przekłada się również na szacunek dla zdrowia osób nam bliskich. Troska o zdrowie jest obowiązkiem moralnym – mówił Franciszek. – Potrzebne jest kompleksowe zaangażowanie wspólnoty międzynarodowej, by zapewnić wszystkim mieszkańcom świata równy dostęp do podstawowej opieki medycznej i szczepionek. Niestety, trzeba z bólem stwierdzić, że w znacznej części świata powszechny dostęp do opieki zdrowotnej nadal jest mrzonką. Wzywam państwa, które pracują nad ustanowieniem międzynarodowego instrumentu gotowości i reagowania na pandemie pod auspicjami Światowej Organizacji Zdrowia, do przyjęcia polityki bezinteresownego dzielenia się jako kluczowej zasady w zapewnianiu powszechnego dostępu do narzędzi diagnostycznych, szczepionek i leków.”

Źródło: https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2022-01/papiez-do-korpusu-dyplomatycznego-swiatla-i-cienie-naszych.html