Aktualności

Syria: pierwsze spotkanie chrześcijan od wybuchu wojny

Syria: pierwsze spotkanie chrześcijan od wybuchu wojny
Photo by Mikael Kristenson on Unsplash
22 marca 2022 r.

Syria: pierwsze spotkanie chrześcijan od wybuchu wojny

W dniach 15-17 marca odbyła się w Damaszku konferencja z udziałem ponad 250 delegatów: duchownych i świeckich, reprezentujących wszystkie Kościoły i wyznania chrześcijańskie obecne w Syrii. Było to pierwsze takie spotkanie od czasu wybuchu w tym kraju na wiosnę 2011 krwawej i przewlekłej wojny domowej.

Obradowano pod hasłem „Kościół domem miłosierdzia – synodalność i koordynacja”, a omawiano zagadnienia duszpasterskie, społeczne, zastanawiano się nad przyszłością chrześcijaństwa na tych ziemiach oraz wiele uwagi poświęcono toczącej się obecnie wojnie na Ukrainie.

Syria znów w centrum życia chrześcijańskiego na Bliskim Wschodzie

W rozmowie z włoską agencją misyjną AsiaNews chaldejski biskup Aleppo – Antoine Audo zaznaczył, że było to „bardzo ważne wydarzenie”, gdyż po raz pierwszy od rozpoczęcia konfliktu w Syrii w marcu 2011 „zebrał się cały Kościół w tym kraju: patriarchowie, biskupi, księża i świeccy”. Z inicjatywą odbycia tego spotkania wystąpiła Kongregacja Kościołów Wschodnich, która po ponad 10 latach znów postawiła Syrię w centrum życia chrześcijańskiego i kościelnego na Bliskim Wschodzie – stwierdził hierarcha. Dodał, że w tych dniach „mieliśmy prawdziwie wrażenie przeżywania Pięćdziesiątnicy, aby odkryć wszystkie bogactwa” kościelne, duszpasterskie i społeczne, które „nas wyróżniają”.

W przygotowanie konferencji a później w jej przebieg bardzo się zaangażowała nuncjatura apostolska ze swym szefem kard. Mario Zenarim na czele, a także zgromadzenie biskupów i patriarchów miejscowego Kościoła. Chodziło o koordynowanie działalności charytatywnej i społecznej w obliczu wielkich potrzeb humanitarnych wywołanych przez wojnę. „Dziś przeżywamy i zbieramy owoce 10 lat pracy, cierpliwości i wiary, które pozwoliły nam iść naprzód i dowartościować wysiłki i poniesione ofiary” – powiedział z dumą biskup chaldejski. Podkreślił ogromny, podstawowy wkład, jaki w owym czasie wniosło do tego papieskie stowarzyszenie ROACO (Zebranie Dzieł Pomocy Kościołom Wschodnim).

Przyszłość Kościoła w Syrii

„Jednym z celów konferencji było wyznaczenie priorytetów w zakresie rozwijania i optymalizacji zaangażowania Kościoła na najbliższe lata” – oświadczył rozmówca agencji, który był sekretarzem tego spotkania. Wskazał, że Kościoły chcą zwrócić wielką uwagę na młodzież i na przyszłość swego kraju, która jest także przyszłością nowych pokoleń. „Chcemy zrozumieć, jak możemy pomóc im odkryć na nowo zaufanie do Kościoła i do kraju” po latach przemocy, migracji i utraty wszelkich perspektyw – powiedział biskup.

W ciągu trzech dni intensywnych prac uczestnicy spotkania wysłuchali szeregu wystąpień osobistości kościelnych najwyższego szczebla. Wygłosili je m.in. kardynałowie: Mario Zenari – nuncjusz apostolski w Syrii i Leonardo Sandri – prefekt Kongregacji Kościołów Wschodnich, patriarchowie i przedstawiciele katolickich Kościołów wschodnich: melchickiego i syryjskiego. Przemawiali też wysłannicy różnych instytucji charytatywnych, działających w tym kraju, m.in. Caritas Internationalis, amerykańskiej Jezuickiej Służby Uchodźcom (Jesuit Refugees Service) i Stowarzyszenia Organizacji Służby Wolontariackiej (Association of Voluntary Service Organisations – AVSO), prowadzącej projekt humanitarny „Otwarte Szpitale”. Cieszy się on poparciem kard. Zenariego i opiekuje się zarówno chrześcijanami, jak i muzułmanami. Oprócz wygłaszanych referatów w czasie spotkania odbywały się też seminaria, pracowały grupy robocze oraz wymieniano doświadczenia z udziałem delegatów kościelnych z Iraku.

„Przez wszystkie te lata bardzo ważna była obecność Kościoła, gdyż umiał on dawać niezwykłe świadectwo i doprowadził nawet do zmiany postrzegania chrześcijan i Kościoła przez muzułmanów. Chcemy tu pozostać i umocnić nasz wymiar wspólnotowy, organizować swój dom i rozpocząć ważne i znaczące projekty na rzecz rodziny i młodych” – oświadczył 76-letni biskup-jezuita, który swój urząd pełni od 20 lat.

Zwrócił uwagę, że zgromadzenie w Damaszku było też okazją do wysłuchania świadectw i podzielenia się doświadczeniami z odradzania się wspólnot chrześcijańskich i całego kraju, który Franciszek wielokrotnie określał jako “gorzki i umęczony”. I jest to chwila przeżywania wymiaru drogi synodalnej z włączaniem w nią biskupów, kapłanów i świeckich, mężczyzn i kobiet – dodał hierarcha.

Syria modli się za Ukrainę

Na zakończenie rozmowy z AsiaNews wspomniał o Ukrainie, na której „trwa zbrojna ofensywa Rosji, która już spowodowała ofiary wśród ludności cywilnej i wielkie rzesze uchodźców, ze scenami podobnymi do tego, co przeżywali Syryjczycy w latach wojny”. „Modliliśmy się i błagaliśmy o pokój, gdyż nie chcemy już słuchać mówienia o wojnie. Również my po 11 latach jesteśmy zmęczeni, ale tak jak dla Ukrainy, także w przypadku Syrii jest to problem i temat, który wykracza poza społeczność lokalną i musi być podjęty przez wspólnotę międzynarodową” – podsumował swą wypowiedź biskup z Aleppo.

Antoine Audo urodził się 3 stycznia 1946 w Aleppo w rodzinie chaldejskiej. W 1969 wstąpił do Towarzystwa Jezusowego (jezuitów) obrządku wschodniego i w nim 5 sierpnia 1979 przyjął święcenia kapłańskie. Kształcił się w Damaszku, Paryżu i Rzymie, po czym był m.in. profesorem nauk biblijnych na Uniwersytetach: św. Józefa w Bejrucie i Ducha Świętego w mieście Kaslik w środkowym Libanie. 18 stycznia 1992 św. Jan Paweł II mianował go biskupem jego rodzinnej diecezji Aleppo. Sakrę przyjął 11 października tegoż roku z rąk ówczesnego patriarchy Babilonii dla chaldejczyków Raphaela I Bidawida. Jest jedynym biskupem Kościoła chaldejskiego w Syrii. W listopadzie 2014 odwiedził Polskę.

Źródło: https://misyjne.pl/misja/syria-pierwsze-spotkanie-wszystkich-chrzescijan-od-wybuchu-wojny-w-2011-r/