Aktualności

Szkoły w Hiszpanii bez wsparcia finansowego państwa

Szkoły w Hiszpanii bez wsparcia finansowego państwa
6 lipca 2020 r.

Szkoły w Hiszpanii bez wsparcia finansowego państwa

W ramach rekonstrukcji społecznej i gospodarczej rząd Hiszpanii nie będzie już pomagał finansowo szkołom. Większość takich szkół prowadzi Kościół. Bp Gil Tamayo z Avili uważa, że ta decyzja ma podłoże ideologiczne i jest przejawem dyskryminacji względem Kościoła.
Podjęta decyzja godzi w blisko 25% systemu oświatowego, dotyka dzieci różnych narodowości, imigrantów czy rodzin z problemami.

Więcej informacji na:

https://ekai.pl/rzad-hiszpanii-wstrzymuje-pomoc-dla-szkol katolickich/fbclid=IwAR2fAXQE324mev56ZIdpOuBDcY1H8g9pnEjGDcxDQSxQ9VcQS8c0Je8QXtg