Aktualności

Szwajcaria: biskup chce zmniejszyć o połowę liczbę księży

Szwajcaria: biskup chce zmniejszyć o połowę liczbę księży
Josh Applegate on Unsplash
17 grudnia 2020 r.

Szwajcaria: biskup chce zmniejszyć o połowę liczbę księży

Biskup Charles Morerod chce zmniejszyć o połowę liczbę księży w diecezji lozańsko-genewsko-fryburskiej, którą kieruje. Z obecnych 345 pozostałoby ich 170. Zmniejszeniu uległaby także proporcja duchownych zagranicznych, którzy teraz stanowią połowę duchowieństwa.

– Tylko we Fryburgu, miasteczku liczącym 38 tys. mieszkańców, jest 40 katolickich mszy w niedzielę. Jest to o wiele więcej niż potrzeba – tłumaczy biskup-dominikanin. Obecną sytuację, szczególnie na wsiach, uważa za deprymującą, gdy kapłan staje przed zaledwie kilkunastoma wiernymi, uczestniczącymi w liturgii w ciszy, z odległych od ołtarza ławek. Zmniejszenie liczby duchownych do 170 jest, według niego, jedynym sposobem na wyrównanie „podaży” i „popytu”. Mniejsza liczba księży oznacza bowiem większą liczbę uczestników jednej mszy.

Według państwowych danych statystycznych, procent katolików w Szwajcarii spadł z 43 w 1910 r. do 35 proc. w 2018 r. Ale dzięki imigracji z państw Europy południowej Kościół katolicki jest i tak w lepszej sytuacji niż Kościół reformowany, którego wierni stanowią ponad 23 proc. społeczeństwa (wobec 56 proc. w 1910 roku). W obu wyznaniach jednak obserwuje się nadal tendencję spadkową.

Źródło: https://misyjne.pl