Aktualności

Szwajcaria: kampania przeciwko zmianie płci u nieletnich

Szwajcaria: kampania przeciwko zmianie płci u nieletnich
Photo by Alin Andersen on Unsplash
1 listopada 2022 r.

Szwajcaria: kampania przeciwko zmianie płci u nieletnich

Fundacja Zukunft CH rozpoczyna kampanię protestacyjną z udziałem radnego federalnego w związku z alarmującym wzrostem liczby nieodwracalnie pokrzywdzonych postulatami ideologii gedner młodych ludzi.

Zabiegi chirurgiczne, takie jak mastektomia u dziewcząt, stają się w ostatnich latach coraz powszechniejsze, a coraz więcej nieletnich otrzymuje środki blokujące dojrzewanie i hormony o nieodwracalnych skutkach.

InfoCatólica donosi, że w Szwajcarii nastąpił w ostatnim czasie masowy wzrost leczenia nieletnich z zaburzeniami dotyczącycmi płci. Według statystyk szpitalnych Federalnego Biura Statystycznego opublikowanych w 2022 roku, na przykład przypadki usuwania piersi u kobiet poniżej 24. roku życia podwoiły się w latach 2018-2020.

Według Stowarzyszenia na rzecz Medycyny Płci Opartej na Dowodach (SEGM) blokery dojrzewania i hormony płci przeciwnej powodują nieodwracalne, długoterminowe konsekwencje takie jak: zaburzenie prawidłowego wzrostu, kruche kości i ryzyko niepłodności. Dlatego Fundacja Zukunft CH rozpoczyna kampanię protestacyjną z udziałem radnego federalnego Alaina Berseta.

Fundacja alarmuje, że podczas gdy inne kraje reagują, by chronić nieletnich, w Szwajcarii nic się nie dzieje. Szwecja zakazała stosowania blokerów dojrzewania w maju 2022 roku, Francja i Finlandia stawiają na psychoterapię zamiast zabiegów hormonalnych i operacji. Wielka Brytania zamyka Tavistock Clinic, która specjalizowała się w operacjach „zmiany płci” dla nieletnich, z powodu zagrożenia dla zdrowia.

Niepokojąca jest również rosnąca liczba osób na całym świecie, które żałują swojej „zmiany płci”.

Fundacja CH Zukunft postanowiła podjąć zdecydowane działania przeciwko rozprzestrzenianiu się w Szwajcarii ideologii gender i trans. Obrońcy młodzieży rozprowadzają tysiące listów wyrażających protest ludności wobec okaleczających zabiegów tzw. „zmiany płci”.

Organizacja wzywa też Radę Federalną do natychmiastowego zainicjowania zakazu stosowania blokerów dojrzewania, terapii hormonalnych i interwencji chirurgicznych w celu „zmiany płci” nieletnich.

Szwajcaria musi pilnie podjąć natychmiastową interwencję w celu ochrony dzieci i młodzieży – wskazuje fundacja.

AB/InfoCatólica.com

Źródło: https://marsz.info/szwajcaria-przeciwko-operacjom-tzw-zmiany-plci-u-nieletnich/