Aktualności

Tarnowscy katecheci piszą petycję do minister edukacji

Tarnowscy katecheci piszą petycję do minister edukacji
MChe Lee on Unsplash
7 lutego 2024 r.

Tarnowscy katecheci piszą petycję do minister edukacji

W imieniu środowiska nauczycieli religii i innych środowisk wychowawczych zwracamy się z prośbą o niewprowadzanie zmian w prawie prowadzących do niewliczania ocen z przedmiotów religia/etyka do średniej ocen końcoworocznych, uzyskiwanych przez uczniów szkół podstawowych i średnich oraz utrzymania dotychczasowego wymiaru godzin z tych przedmiotów – piszą w petycji przedstawicielki świeckich katechetów diecezji tarnowskiej. Ma ona trafić m.in. do minister edukacji Barbary Nowackiej. Petycja jest dostępna w internecie. Dotychczas podpisało się pod nią prawie dwa tysiące osób.

W obliczu zapowiedzi ministerialnych, a także prac podjętych nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, rozpoczęcia procedury opiniowania projektu nowelizacji wspomnianego rozporządzenia, w którym przewiduje się zmiany dotyczące oceny z przedmiotu szkolnego, jakim jest religia nauczyciele tego przedmiotu wyrażają swoją opinię oraz mają pewne uwagi.

– Uważamy, że ocena z religii/etyki powinna pozostać na świadectwie, jako odzwierciedlenie wysiłku ucznia włożonego w zdobywaniu wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu, ocena z religii/etyki powinna być wliczana do średniej ocen. Ponadto ocena pełni rolę motywacyjną i informacyjną, dlatego mamy obowiązek bronić prawa uczniów do jej posiadania oraz wliczania do średniej ocen. Również ocena z religii/ etyki, zgodnie z podstawą programową, nie jest za formację. Forsowanie stanowiska usunięcia oceny z religii/etyki jest wyrazem nierównego traktowania uczniów uczęszczających na przedmiot o charakterze wyznaniowym. Uważamy, że model religia lub etyka powinien zostać w Polsce wprowadzony jako standard edukacyjny oraz wyraz troski narodu o wychowanie człowieka wartościowego, a tym samym wykluczyć opcję NIC – czytamy w petycji.

Katecheci zaznaczają, że obecność lekcji religii w przestrzeni szkolnej ma swoją wartość dodaną poprzez wspieranie szkoły w jej funkcji dydaktycznej, wychowawczej, profilaktycznej i socjalizacyjnej. – Redukowanie lekcji religii, umniejszanie jej wartości, marginalizowanie oraz tworzenie zafałszowanego obrazu w przestrzeni medialnej jest postawą niegodną państwa demokratycznego, którego ideą i obowiązkiem jest troska o integralny rozwój młodego pokolenia Polaków. Konkludując wyrażamy pragnienie, aby został utrzymany status quo w tej kwestii – podkreśla jedna z inicjatorek petycji, nauczycielka religii Bernadetta Petrykowska.

Petycja znajduje się TUTAJ.

Źródło: https://www.ekai.pl/tarnowscy-katecheci-pisza-petycje-do-minister-edukacji/