Aktualności

Unia Europejska: próba wpisania aborcji do katalogu praw człowieka

Unia Europejska: próba wpisania aborcji do katalogu praw człowieka
Guillaume Périgois on Unsplash
1 marca 2023 r.

Unia Europejska: próba wpisania aborcji do katalogu praw człowieka

Wniosek, który został odrzucony, miał na celu umieszczenie aborcji w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Nie oznacza to jednak, że taka inicjatywa obywatelska nie pojawi się ponownie. W minionym czasie obserwuje się silne naciski na uznanie zabijania dzieci poczętych za „prawo” kobiety. Podobnie propozycje wysuwał już prezydent Francji Emmanuel Macron.

Inicjatorami tego pomysłu byli politycy: Sjoerda Sjoerdsmę i Margot Vrijhoeven ze skrajnie lewicowej partii holenderskiej. Choć KE nie odrzuciła inicjatywę, nie oznacza to jednak, że taki pomysł nie pojawi się ponownie.

Komisja Europejska w liście podpisanym przez wiceprzewodniczącą Komisji Věrę Jourovą. wyjaśniła, że odmowa zarejestrowania Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej (ICE), której celem jest umieszczenie aborcji w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej, jest podyktowana „niezgodnością ze standardami UE”.

Przypomnijmy, że Europejska Inicjatywa Obywatelska jest instrumentem, który ma umożliwić obywatelom państw Europy aktywne uczestnictwo w kształtowaniu polityki unijnej, by skłonić KE do reakcji i zmiany np. regulacji prawnych. Trzeba jednak spełnić pewne warunki, jak np. skład grupy, w który musi wchodzić co najmniej 7 obywateli UE mieszkających w co najmniej 7 różnych krajach UE. Nie muszą oni być obywatelami 7 różnych krajów.

Jonathan Van Maren, redaktor The European Conservative, zwraca uwagę, że jest to element obchodzenia demokracji przez aktywistów np. do prób stworzenia „prawa do aborcji”.

Komentatorzy potwierdzają, że ta inicjatywa może być kolejnym krokiem w próbach forsowania aborcji jako „prawa” człowieka, a w konsekwencji – jak pokazują dotychczasowe obserwacje – może stać się próbą wywierania presji, by traktować aborcję, jako wspólną wartość i tym samym skłaniać państwa członkowskie do przyjmowania tychże wartości.

Warto przypomnieć, że kwestia aborcji nie należy do kompetencji Parlamentu, ale poszczególnych państw Wspólnoty.

Ponadto, Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej COMECE potępiła takie działania i przypomniała o prerogatywach państwa członkowskich.

AG/Infocatolica.com, commission.europa.eu

Źródło: https://marsz.info/kolejna-proba-wpisania-aborcji-do-katalogu-praw-czlowieka-komisja-europejska-omowila-rejestracji-inicjatywy-obywatelskiej/