Aktualności

USA: Kościół potępia akty nienawiści religijnej

USA: Kościół potępia akty nienawiści religijnej
Photo by Nik Shuliahin on Unsplash
4 listopada 2023 r.

USA: Kościół potępia akty nienawiści religijnej

O zdecydowane przeciwstawianie się aktom nienawiści religijnej zaapelował arcybiskup Nowego Jorku, kardynał Timothy Dolan. Purpurat stojący na czele Komisji ds. Wolności Religijnej Konferencji Biskupów Katolickich USA nawiązał do wydarzeń minionych dni związanych z trwającą wojną izraelsko-palestyńską i wezwał sprawców do skruchy, a ludzi dobrej woli do odważnego opowiedzenia się za pokojem.

„W ostatnich dniach tutaj, w Ameryce, gdzie przez setki lat wielu szukało schronienia przed prześladowaniami religijnymi, widzieliśmy wybuchy nienawiści religijnej, które wstrząsają sumieniem” – stwierdził kard. Dolan. Odniósł się do zamordowania 6-letniego muzułmańskiego chłopca w Chicago jedynie z powodu jego przynależności religijnej. Ubolewa, że oskarżony o tę zbrodnię zabójca „podobno określa się jako katolik”. „Nie ma nic bardziej sprzecznego z nauczaniem naszego Kościoła niż domniemana zbrodnia tego człowieka. A gdy niezliczone głosy świętują brutalne ataki terrorystyczne z 7 października, nasi żydowscy bracia i siostry słusznie obawiają się o swoje życie” napisał arcybiskup Nowego Jorku.

Po atakach Hamasu na Izrael z 7 października, gdy terroryści zabili ponad 1300 Izraelczyków, a Izrael z kolei wypowiedział wojnę Hamasowi, pojawiły się doniesienia o zwiększonej liczbie incydentów antysemityzmu na całym świecie, a także w Stanach Zjednoczonych.  „W obliczu takiej nienawiści musimy potwierdzić pewne fundamentalne prawdy.  Każde ludzkie życie ma taką samą, nieobliczalną wartość. Nienawiść do bliźnich jest ciężkim grzechem przeciwko Bogu, który stworzył nas wszystkich na swój obraz i podobieństwo. Przemoc rodzi tylko więcej przemocy, a nie sprawiedliwość” – przestrzegł kard. Dolan. Wezwał do opamiętania i skruchy tych, których serca opanowała nienawiść, a ludzi dobrej woli do odważnego opowiedzenia się za pokojem.

Źródło: https://misyjne.pl/usa-kosciol-potepia-akty-nienawisci-religijnej/