Aktualności

USA: walka o poszanowanie życia ludzkiego

USA: walka o poszanowanie życia ludzkiego
Marcel Fagin on Unsplash
16 listopada 2023 r.

USA: walka o poszanowanie życia ludzkiego

Biskupi amerykańscy będą nadal podkreślać zagrożenie aborcją jako „najwyższy priorytet” – czytamy we wstępie do przewodnika, który będzie rozpowszechniany wśród wiernych przed wyborami w 2024 roku. Został on przyjęty w środę podczas dorocznego jesiennego zgromadzenia plenarnego episkopatu USA w Baltimore.

Konferencja Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych przytłaczającą większością głosów (225-11, przy siedmiu wstrzymujących się), zatwierdziła nowe wprowadzenie do przewodnika „Kształtowanie sumień dla wiernego obywatelstwa”.  Zostanie on umieszczony w biuletynach parafialnych podczas nadchodzącego cyklu wyborczego.

„Zagrożenie aborcją pozostaje naszym najważniejszym priorytetem, ponieważ atakuje wprost naszych najbardziej bezbronnych i pozbawionych głosu braci i siostry oraz niszczy ponad milion istnień ludzkich rocznie w naszym kraju” – czytamy w nowym wstępie do przewodnika.

Dokument wymienia również eutanazję, przemoc z użyciem broni palnej, terroryzm, karę śmierci i handel ludźmi jako „inne poważne zagrożenia dla życia i godności osoby ludzkiej”. Zmienione wprowadzenie stwierdza również, że „redefinicja małżeństwa i płci (…) zagraża godności osoby ludzkiej”.

Kształtowanie katolickich sumień

Amerykańscy biskupi po raz pierwszy wydali materiały „Kształtowanie sumień dla wiernego obywatelstwa” w 2007 roku, i aktualizowali je co cztery lata, w 2011, 2015 i 2019 roku, przed kolejnymi wyborami prezydenckimi. Abp Lori wyraził przekonanie, że podstawowy dokument służył Kościołowi bardzo dobrze i jest głęboko zakorzeniony w jego tradycji.

„Myślę, że ważne jest, aby przypomnieć sobie cel tej inicjatywy, którym jest przede wszystkim pomoc poszczególnym członkom Kościoła w kształtowaniu ich sumień. Nie tylko po to, by zadać sobie pytanie: „Kto jest moim ulubionym kandydatem? Kogo lubię? Jaka ideologia mnie pociąga?». Ale raczej cofnąć się i powiedzieć: «Co mówi mój Kościół? Co nasza tradycja mówi o porządku publicznym i o tym, co jest dobre, prawdziwe, słuszne i sprawiedliwe?» … W tych materiałach biskupi nie mówią katolikom, na kogo głosować lub przeciwko komu głosować. Staramy się raczej przede wszystkim pomóc katolikom w kształtowaniu ich sumień poprzez modlitwę, studium, refleksję i dialog, aby mogli roztropnie rozeznawać swoje decyzje dotyczące życia publicznego” – zaznaczył abp Lori.

Sprzeciw wobec ideologii gender

W przewodniku zaznaczono sprzeciw Kościoła wobec ideologii gender. „Popieramy godność osoby ludzkiej, stworzonej jako mężczyzna lub kobieta, dlatego sprzeciwiamy się ideologii gender, która nie uznaje różnicy i komplementarności między mężczyzną a kobietą” – stwierdzono. Podkreślono, że „rodzina – oparta na małżeństwie między mężczyzną i kobietą – jest pierwszą i najbardziej podstawową jednostką społeczeństwa: sanktuarium dla zrodzenia i wychowywania dzieci”. Wskazano, że tradycyjne małżeństwo „powinno być bronione i umacniane, a nie redefiniowane, podważane lub dalej zniekształcane”.

Źródło: https://www.ekai.pl/usa-walka-o-poszanowanie-zycia-ludzkiego-priorytetem-kosciola/