Aktualności

„W obronie Obrońcy!”

„W obronie Obrońcy!”
https://dzieje.pl/aktualnosci/kalendariuam-pontyfikatu-jana-pawla-ii
29 listopada 2022 r.

„W obronie Obrońcy!”

Papież wskazywał niezmiennie na wartość i świętości życia, znaczenie małżeństwa i troskę Boga o swoje stworzenie, które Bóg trzyma w miłujących dłoniach, wyłożył ks. prof. Paweł Bortkiewicz, jeden z prelegentów konferencji „W obronie Obrońcy!”.  

Ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr, bioetyk, wykładowca akademicki, autor licznych publikacji, w prelekcji pt. „Obrońca życia i rodziny na międzynarodowych areopagach” w impresjach przedstawił tematy bliskie sercu Karola Wojtyły, później Jana Pawła II.

Atak na Jana Pawła II jest w gruncie rzeczy atakiem dotyczącym damnatio memoriae, zupełnego zapomnienia nie tylko o osobie, ale o nauczaniu św. Jana Pawła II. To jest próba uniewiarygodnienia, dezawuacji tego nauczania i pokazanie, że skoro osoba jest mało wiarygodna, jak próbuje się nam wmówić, to samo nauczanie przestaje być aktualne, przestaje być ważne. To jest proces, który, jak wiemy, wyraża się w tych straszliwych hasłach, postulatach odjanopawłowienia, dewojtylizacji – mówił ks. prof. Bortkiewicz.

Jak podkreślił etyk, odkąd usłyszał te słowa, bulwersujące i raniące, mówi o potrzebie, a wręcz „konieczności rewojtylizacji”.

Potrzebujemy nauczania Karola Wojtyły i św. Jana Pawła II bardziej dziś, niż w latach, kiedy papież żył. (…) On trwa, ono było od początku nauczaniem profetycznym, które może nas dziś, pośród zamętu i pułapek tego świata, prowadzić prostą drogą – podkreślił prelegent.

Temat życia, miłości, małżeństwa, wolności i prawdy, tematy niezmiernie ważne i jednocześnie niezmiernie zniekształcone i zrelatywizowane przez współczesną kulturę, były tym, czemu Jan Paweł II poświęcił dużą część swojego pontyfikatu.

Karol Wojtyła w „Miłości i odpowiedzialności” podążał tropem prawdziwej miłości (…). To ona jego zdaniem powinna budować małżeństwo – wskazał ks. prof. Bortkiewicz.

Prelegent zwrócił też uwagę na obecną rzeczywistość zdominowaną przez kulturę relatywizmu, niszczenie prawdziwej miłości, uderzenie w rodzinę, szerzenie się ideologii, które sięgają po najmłodszych.

Dzisiaj mamy do czynienia z nieustannym przeliczaniem wartości życia, tzw. quality of life. Papież mówił niezmiennie o wartości i świętości życia – zaznaczył.

Duchowny przypomniał nie tylko wyjątkowe i cenne nauczanie Jana Pawła II, ale również jego poezję i poematy, które świadczą o szczególnej relacji z Bogiem, o głębokiej duchowości, mistyce.

Ks. prof. Borkiewicz mówił o potrzebie świadomości procesu niszczenia autorytetu św. Jana Pawła II.

Św. Jan Paweł II był i jest instytucją, która przywracała i przywraca nadal blask prawdy o człowieku, i dlatego jest tak niszczony. Dlatego nie wolno nam pozwolić, aby ktoś zabrał nam to światło Prawdy – podsumował ks. prof. Bortkiewicz.

Transmisję całego wydarzenia można znaleźć tutaj:

AG/Marsz.info

Źródło: http://marsz.info/ks-prof-bortkiewicz-nauczanie-sw-jana-pawla-ii-od-poczatku-nauczaniem-profetycznym-ktore-moze-nas-dzis-posrod-zametu-i-pulapek-tego-swiata-prowadzic-prosta-droga/