Aktualności

W obronie św. Jana Pawła II

W obronie św. Jana Pawła II
https://s5.tvp.pl/images2/5/1/e/uid_51eaa44537d049fbb869f46eaef8b679_width_1280_play_0_pos_0_gs_0_height_720_-jan-pawel-ii-czlowieka-trzeba-mierzyc-miara-serca-fot-dirck-halsteadgetty-images.jpg
15 marca 2023 r.

W obronie św. Jana Pawła II

Święty Jan Paweł II zajmuje szczególne miejsce w historii Polski i Europy. Jego zdecydowane upominanie się o prawo naszej Ojczyzny do wolności wśród narodów Europy, Jego zawzięta obrona praw naszego narodu uczyniły Ojca Świętego najważniejszym z ojców niepodległości Polski – czytamy w oświadczeniu NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w obronie dobrego imienia św. Jana Pawła II.

„Wspomagaj, Panie, lud, który pokrzepiłeś Ciałem i Krwią Twoją, i za pośrednictwem Najświętszej Rodzicielki Twojej uwolnij go od wszelkiego zła i niebezpieczeństw, i osłaniaj opieką wszystkie jego dobre dzieła” – to tekst modlitwy św. Jana Pawła II odmówiony w czasie audiencji ogólnej z dnia 20 sierpnia 1980 roku.

Święty Jan Paweł II zajmuje szczególne miejsce w historii Polski i Europy. Jego zdecydowane upominanie się o prawo naszej Ojczyzny do wolności wśród narodów Europy, Jego zawzięta obrona praw naszego narodu uczyniły Ojca Świętego najważniejszym z ojców niepodległości Polski.

W czasie pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1979 roku rozpoczął się proces, który zaowocował powstaniem „Solidarności”, wyzwoleniem narodu spod panowania komunizmu i odbudową jedności Europy.

Dla nas, ludzi Solidarności Rolników Indywidualnych, ludzi polskiej ziemi, pontyfikat papieża Polaka ma więc ogromne znaczenie. Uczył nas, że żadna wspólnota nie może przetrwać bez prawdziwej solidarności, ale także solidarność nie może istnieć bez miłości. Pamiętamy Jego słowa: „Solidarność – to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu. Jedni przeciw drugim. I nigdy <<brzemię>> dźwigane przez człowieka samotnie. Bez pomocy drugich. Nie może być walka silniejsza od solidarności”.

Ojciec Święty Jan Paweł II w swoim nauczaniu głosił, jak bardzo od uznania godności człowieka, od przestrzegania jego praw, od umiejętności dialogu i przebaczenia, od budowy ładu społecznego na prawdzie, wolności i sprawiedliwości zależą szanse społeczeństw i rozwój oraz pokój, zarówno wewnętrzny, jak i międzynarodowy.

Podczas pielgrzymek do Ojczyzny Jan Paweł II wielokrotnie zwracał się do rolników. Zachęcał do wierności tradycjom przodków i do tworzenia chrześcijańskiej kultury wsi. Pragnął, aby to wielkie dziedzictwo zostało zachowane dla przyszłych pokoleń  żyjących na ojczystej ziemi.

Święty Jan Paweł II był człowiekiem pokoju i nadziei. Z niespotykaną pogodą i miłością, ale i niezwykłą siłą i pewnością wskazywał całemu światu, jak życie czynić bardziej ludzkim. Wspominamy wspaniałe chwile, jakie przeżywaliśmy w czasie niezapomnianych pielgrzymek Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski, z którą, jak powtarzał papież: nigdy nie mogło rozstać się moje serce.

Dzisiaj w związku z medialnymi atakami i próbą zniesławienia skierowanymi w osobę Świętego Jana Pawła II ojca narodu polskiego oraz przewodnika polskiej wsi, NSZZ RI „Solidarność” wyraża swój stanowczy sprzeciw i staje w obronie świętości i dobrego imienia Świętego Jana Pawła II.

NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”

Źródło: https://www.radiomaryja.pl/informacje/nszz-rolnikow-indywidualnych-solidarnosc-staje-w-obronie-dobrego-imienia-sw-jana-pawla-ii/