Aktualności

W obronie Świętego

W obronie Świętego
16 listopada 2020 r.

W obronie Świętego

Kolegium Rektorskie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego stanęło w obronie św. Jana
Pawła II. „Za subiektywnymi tezami oczerniającymi św. Jana Pawła II, nie idą żadne fakty i
obiektywne ustalenia. To właśnie papież z Polski rozpoczął walkę ze sprawcami czynów,
godzących w podstawową godność najsłabszych, wprowadzając zasadę „zero tolerancji dla
pedofilii” – podkreśla Kolegium Rektorskie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Pawła II.

W wydanym w sobotę oświadczeniu rektorzy KUL podkreślają, że Katolicki Uniwersytet
Lubelski Jana Pawła II nie może pozostać obojętny wobec „nieprawdziwych oskarżeń,
kalumnii i oszczerstw, kierowanych w ostatnim czasie, co do osoby naszego świętego
patrona”. „Obserwując narrację prezentowaną przez niektóre media, śledząc opinie
wygłaszane przez wybranych komentatorów, trudno nie dostrzec, że kieruje nimi przede
wszystkim systemowa lub projektowana niechęć do Kościoła katolickiego.
Za subiektywnymi tezami, wygłaszanymi przez część środowisk, w żadnej mierze nie idą
fakty i obiektywne ustalenia, przedstawione choćby w Raporcie Sekretariatu Stanu
Stolicy Apostolskiej ws. Theodore’a McCarricka” – napisało Kolegium Rektorskie KUL.

Pełna treść oświadczenia: www.kul.pl