Aktualności

W obronie życia

W obronie życia
Tarnów: dziecko w Oknie Życia
18 marca 2023 r.

W obronie życia

Zakończyła się 43. Pielgrzymka Obrońców Życia na Jasnej Górze w Częstochowie. Uczestnicy podsumowali w specjalnym postanowieniu tegoroczną pielgrzymkę.

My, przedstawiciele polskich ruchów obrony życia człowieka i praw rodziny, zebrani przed cudownym obrazem Matki Bożej Częstochowskiej:

1.      Wyrażamy wdzięczność za dobre prawo zasadniczo chroniące życie

W styczniu bieżącego roku minęła trzydziesta rocznica uchwalenia ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Polska jako pierwsze państwo na świecie, działając w warunkach demokratycznych, przyjęła prawo blokujące możliwość dokonywania aborcji z tak zwanych przyczyn społecznych, czyli w praktyce „na życzenie”.

Ustawa ta uratowała setki tysięcy nienarodzonych dzieci i pomogła zmienić świadomość Polaków w zakresie prawa do życia. Obrońcy życia wyrażają wdzięczność Bożej Opatrzności i wszystkim ludziom, którzy doprowadzili do jej przyjęcia.

2.      Prosimy o odpowiedzialny i oparty o fakty dialog dotyczący obrony życia

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 r. ostatecznie potwierdził, że prawna ochrona życia nienarodzonych dzieci z podejrzeniem choroby lub niepełnosprawności wynika wprost z polskiej ustawy zasadniczej i nie może być podważona przez żaden akt prawny niższego rzędu.

Wzywamy polityków i dziennikarzy do odpowiedzialnego i rzetelnego wypowiadania się na temat obowiązującego prawa chroniącego życie. Nagłaśnianie i wykorzystywanie dramatów matek i ich dzieci do atakowania prawa do życia uważamy za niedopuszczalne i wyjątkowo cyniczne. To nie prawo chroniące życie jest winne, ale nierzadko błąd lekarski, niewłaściwa procedura medyczna czy brak konkretnego wsparcia.

3.      Wzywamy do pomocy dla rodzin osób z niepełnosprawnościami

Gorąco apelujemy do pielgrzymów zgromadzonych na Jasnej Górze i do wszystkich ludzi dobrej woli o włączenie się w zbieranie podpisów pod projektem obywatelskim „STOP zakazowi pracy”.

Projekt ten zakłada zniesienie dyskryminującego zakazu podejmowania jakiejkolwiek pracy przez rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami, którzy pobierają tzw. świadczenia pielęgnacyjne.

Obrońcy życia oceniają obowiązujący zakaz jako niesprawiedliwy i oczekują jego pilnego zniesienia. Nie możemy zgodzić się na to, aby rodziny wychowujące niepełnosprawne dzieci miały zakaz pracy, były skazane na ubóstwo i nie mogły przez to zapewnić swoim dzieciom należytej rehabilitacji i leczenia.

Prosimy o solidarność z osobami z niepełnosprawnościami i podpisanie się pod tym projektem oraz zbiórkę podpisów w swoich rodzinach i wśród znajomych. Szczegóły i tabele do zbierania podpisów na stronie www.stopzakazowipracy.pl.

4.      Apelujemy o udział w wyborach i wybór kandydatów, dla których życie człowieka jest prawdziwą wartością

W związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi z niepokojem śledzimy deklaracje przedwyborcze padające ze strony liderów niektórych ugrupowań politycznych, którzy opowiadają się za referendum aborcyjnym (PSL i Polska 2050) albo wprost za legalizacją aborcji „na życzenie” (PO, Lewica). Szczególnie potępiamy słowa lidera Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, który zapowiedział, że dla przeciwników aborcji „na życzenie” nie będzie miejsca na listach wyborczych jego partii.

Przypominamy, że tego typu pomysły są nie tylko sprzeczne z polską racją stanu, ale godzą w porządek konstytucyjny RP.

Apelujemy, aby wybierając do Sejmu i Senatu swoich przedstawicieli, pamiętać o słowach św. Jana Pawła II, który 19 czerwca 1983 r. tutaj, na Jasnej Górze, powiedział: „Stosunek do daru życia jest wykładnikiem i podstawowym sprawdzianem autentycznego stosunku człowieka do Boga i do człowieka, czyli wykładnikiem i sprawdzianem autentycznej religijności i moralności”.

W imieniu pielgrzymów

Wojciech Zięba, Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka

Paweł Wosicki, Fundacja „Głos dla Życia”

Adam Kisiel, Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

Artykuł opublikowany na stronie: https://naszdziennik.pl/wiara-kosciol-w-polsce/272844,zycie-czlowieka-prawdziwa-wartoscia.html