Aktualności

W Stanach Zjednoczonych trwa konflikt kulturowy

W Stanach Zjednoczonych trwa konflikt kulturowy
26 lipca 2020 r.

W Stanach Zjednoczonych trwa konflikt kulturowy

W każdym tygodniu w Stanach Zjednoczonych odnotowuje się kolejne przypadki wandalizmu skierowane przeciwko chrześcijańskim miejscom kultu. Dewastacje są najczęściej związane z protestami przeciwko rasizmowi.
W sprawie wypowiedzieli się amerykańscy biskupi: „Mamy wojnę kulturową spowodowaną różnicami w antropologii, czyli innym rozumieniem natury człowieka. To sprawia, że żyjemy w czasach ogromnego napięcia. Podziały w USA są niezwykle silne i wydaje się, że po obu stronach jest raczej dążenie do radykalizacji niż do spotkania się w środku. Jedna strona konfliktu ma ukształtowane przez wiarę poczucie prawdy obiektywnej. Druga atakuje je z pozycji, którą Papież Benedykt XVI nazwał „globalizacją relatywizmu” […]”

Więcej informacji na:

https://ekai.pl/w-usa-trwa-konflikt-kulturowy/?fbclid=IwAR1x2_GXV8oKeFzdF7YXX-SjN-sHnC4T3zMFD_bmgnNm38LmMqiB9–G1Ss