Aktualności

Walka z cywilizacją życia

Walka z cywilizacją życia
https://www.pexels.com/pl-pl/
26 listopada 2020 r.

Walka z cywilizacją życia

Z prof. dr. hab. Wiesławem Wysockim, kierownikiem Katedry XIX i XX wieku w Instytucie Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, rozmawia Mariusz Kamieniecki.

Protesty organizowane przez zagorzałe feministki w ramach tzw. strajku kobiet są coraz mniej liczne, za to wzrasta poziom agresji. Czemu to wszystko ma służyć? – Wydaje się, że jest to znakomicie zorganizowane, przemyślane, przygotowane i sterowane działanie. To jest kontynuacja walki podjętej z kulturą chrześcijańską, z cywilizacją życia. W tej chwili przekroczono granicę, która wcześniej nie była przekraczana, a jeśli już, to jedynie incydentalnie, jednostkowo. Natomiast w tej chwili w sposób zorganizowany jest naruszana pewna strefa tabu, strefa sacrum.

Dlaczego Kościół – wierni, kapłani, świątynie – staje się celem ataków, do których nawołują środowiska, liderki ruchów feministycznych?

– W tej chwili są dwie najważniejsze wartości, dwa filary, jak się je naruszy, to będzie łatwo zniszczyć całą strukturę państwa. To jest także strach, obawa, żeby z Polski i Węgier nie wyszło odrodzenie Europy w duchu chrześcijańskim, a więc w duchu starych, tradycyjnych wartości europejskich. Te dwa filary to przede wszystkim etos chrześcijański, czyli to, co symbolizują świątynie oraz duchowni, a drugim wymiarem jest tradycyjna rodzina. Jeśli się te dwa filary naruszy, to będzie łatwo doprowadzić do zrujnowania państwa w wymiarze tradycyjnym z całym dziedzictwem naszej kultury.

Zachęcamy do zapoznania się z całym wywiadem.

Artykuł opublikowany na stronie: https://naszdziennik.pl/polska-kraj/229552,sa-granice-nieprzekraczalne.html